Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Interfox Resources lämnar uppdatering och förtydligande angående förhandlingar

Prospekteringsbolaget Interfox Resources har efter samråd med Aktietorget
den 15 februari meddelat att det kommer att minska mängden av information
som lämnas marknaden
angående de pågående förhandlingarna om en försäljning av bolagets
tillgång, oljefältet 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Ryssland. Bolaget ska i
stället gå ut med pressmeddelanden endast när mycket konkreta resultat
föreligger.

Aktietorget har nu begärt att Interfox, baserat på tidigare lämnade
pressmeddelanden om förhandlingarna, förtydligar hur förhandlingarna med
olika parter har fortlöpt och vad
inriktningen på dessa förhandlingar har varit från 2014 och fram till idag.
Bolaget lämnar därför en uppdatering och förtydligande angående
förhandlingarna, enligt ett pressmeddelande.

The Far East and Pacific Investments, FEPI, huvudägare i Interfox
Resources, är ett bolag som sedan tidigt 90-tal varit inriktat på
storskaliga affärer i Asien, huvudsakligen i Kina, och där främst med stora
statsbolag och ofta inom olje- och gassektorn. När FEPI i december 2013
sålde in projektet till Interfox var planen att använda FEPI:s kontakter
och erfarenhet av Kina till förmån för Interfox.

Ursprungligen var tanken att attrahera kinesiska investerare som genom
nyemissioner skulle finansiera borrandet av en ny brunn på fältet 71-1.
Priset vid en emission skulle baseras på de resultat som erhölls vid
återinträdet av den gamla brunnen, brunn nummer 4.
Emissionslikviden skulle härefter användas till att borra den nya brunnen,
därefter skulle projektet säljas till högstbjudande. Denna ursprungliga
tanke återspeglas också i det investeringsavtal som Mezhlisa slöt med den
lokala partnern, Mikhail Malyarenko.

Förhandlingar enligt detta koncept inleddes 2014 i såväl Kina som i Indien.
Under samma period inleddes den västerländska konflikten med Ryssland,
vilket ökade osäkerheten på
finansmarknaderna i världen, vilket gjorde att dessa förhandlingar inte
fortlöpte i den takt Interfox hade planerat.

Konflikten påverkade även förtroendet på den svenska marknaden för ryska
projekt, vilket, enligt bolagets uppfattning, sannolikt var anledningen
till den press aktiekursen utsattes för under denna tid. Den låga
aktiekursen gynnade inte förhandlingarna vid den tidpunkten, särskilt inte
eftersom Interfox styrelse var fast besluten att inte finansiera den nya
brunnen på villkor som var ofördelaktiga för bolagets aktieägare.

En ytterligare faktor som, enligt bolagets uppfattning, troligtvis
påverkade aktiekursen negativt samt fördröjde ett avslut i förhandlingarna
var det kraftiga prisfallet på olja som inleddes hösten 2014. Även om det
inte påverkar värdet på Interfox tillgång på samma sätt som för ett
producerande bolag, så blev beslutsprocesserna längre.

Den indiska förhandlingspartnern genomförde en teknisk due
diligence-granskning och påvisade ett stort intresse för projektet. Affären
komplicerades av att den indiska förhandlingsparten ville lösa vissa
bilaterala arrangemang med Ryssland innan ytterligare
förvärv genomfördes. Mot bakgrund av att dessa bilaterala arrangemang med
Ryssland inte kommit på plats ännu har Interfox förhandlingar med den
indiska förhandlingsparten skjutits upp, men inte avslutats.

Interfox förde samtidigt förhandlingar med större privata, det vill säga ej
statskontrollerade, kinesiska bolag noterade på de kinesiska börserna. I
mitten av 2015 föll kurserna generellt på dessa börser vilket medförde att
dessa förhandlingsparter saknade möjlighet att resa det kapital som
behövdes för att genomföra nya förvärv.

Interfox ändrade i samband med detta strategi och presenterade ett nytt
upplägg för potentiella köpare. Upplägget, som tidigare var känt för
bolagets förhandlare, gick ut på att en potentiell investerare skulle få
köpa det ryska bolaget som innehar tillgången, genom att erlägga en
handpenning och därefter en slutlikvid som var avhängigt av framtida
resultat.
Slutlikviden skulle baseras på de olje-, kondensat- och
oljeekvivalentsresultat som framkom efter att Interfox borrat en ny brunn,
finansierad av handpenningen.

Huvudspåret sedan juni 2015 är att Interfox, vid sidan av ett fåtal andra
förhandlingar med varierande karaktär och intensitet, fört förhandlingar
med ett av Kinas största oljebolag, denna förhandlingspart har sedan dess
utgjort bolagets huvudspår.

Under hösten 2015 fick denna förhandlingspart tillgång till erforderlig
teknisk information för att kunna utföra sin due diligence-granskning. I
sammanhanget kan även nämnas att det var främst på grund av dessa
förhandlingar som Charles Liu valdes in i styrelsen som vice ordförande för
att kunna erbjuda en ökad närvaro i Kina.

Strax före årsskiftet reste Interfox representanter tillbaka till Kina i
avsikt att slutförhandla den muntliga överenskommelse som diskuterats vid
parternas senaste möte. Slutförhandlingarna fick dock en ny inriktning
under januari då den potentiella köparen, i stället för att följa det ovan
beskrivna upplägget, med handpenning och borrandet av en ny brunn, ville
förhandla en affär om att köpa Interfox tillgång i befintligt skick.

Det nya upplägget innebar att Interfox skulle sälja alla aktier i det
helägda cypriotiska dotterbolaget Mezhlisa, som i sin tur har rätten att
bli inskrivna som ägare till 74 procent av det ryska projektbolaget BNG.
Enligt detta förslag skulle bolaget erhålla en fastslagen summa, som inte
var beroende av framtida borresultat.

Förhandlingarna fortgår med den kinesiska parten med sikte på att
överenskomma en idealisk transaktionsstruktur varefter Interfox kommer att
inhämta aktieägarnas samtycke när parterna är överens. Efter den kommande
bolagsstämman kommer fortsatta möten att hållas i syfte att nå en sådan
överenskommelse. Interfox kan inte ange någon beräknad tidpunkt för när en
sådan överenskommelse kan nås.

Förhandlingarna har förts med huvudsakligen tre motparter, varav en är det
nuvarande huvudspåret. Samtliga tre parter är större statliga oljebolag,
som samtliga har genomfört en teknisk due diligence-granskning.
Förhandlingar pågår med varierad intensitet med dessa tre parter, men som
framgår ovan har styrelsen mest fokus på huvudspåret.

Styrelsen kan, med hänsyn tagen till motpartsintressen och sekretess, i
detta skede inte publicera namn på nuvarande eller tidigare
förhandlingsparter. Som framgick av bolagets pressmeddelande den 10 maj,
har styrelsen lämnat namnet på den indiske motparten och,
vilket kanske är viktigast, på den part som sedan förra sommaren och än
idag är huvudspåret, till Aktietorget i januari 2016, skriver Interfox.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare FWS

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.