Du är här

2018-07-31

Internationella Engelska Skolan: Antal aktier och röster i Internationella Engelska Skolan

Under juli månad har antalet aktier och röster i Internationella
Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) ("IES") förändrats på
grund av emission och återköp av 80 000 C-aktier, vilket
offentliggjordes den 2 juli 2018.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 40 130 000 aktier
- varav 40 050 000 är stamaktier och 80 000 är C-aktier - och 40 058
000 röster i IES.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Hähnel, IR-ansvarig IES
Telefon: 070 605 6334
E-post: johan.hahnel@engelska.se

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Internationella Engelska
Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 31 juli 2018 kl. 08.00 CET.

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående
aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 24 000 elever i 34
skolor vid läsårets början 2017/18. IES bedriver skolverksamhet från
förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs.
Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt
benämns "middle school". Inom grundskolan är IES den ledande enskilda
huvudmannen, med nio av de tio största friskolorna i Sverige. Ifråga
om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt
över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt
25:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka
övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

· Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa
och elever lära

· Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är
nyckeln till världen

· Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål
Upp till hälften av undervisningen bedrivs på engelska, av lärare som
har engelska som modersmål. Drygt 700 lärare med kvalificerad
utländsk lärarexamen - från främst Kanada, USA, Storbritannien och
Sydafrika - undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever.
Omsättningen har de senaste tio åren ökat organiskt med i snitt 19
procent per år. Under det senaste räkenskapsåret 2016/2017, som
avslutades den 30 juni 2017, uppgick omsättningen till 2 043,3 MSEK,
vilket är en ökning med cirka 13 procent från föregående år. I kön
för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 30
mars 2018 cirka 179 000 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan slutet av september 2016
noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet "ENG". Största
ägare av IES är (indirekt), amerikanska TA Associates, nära knutet
till ledande universitet och stiftelser i USA, samt grundaren Barbara
Bergström. Övriga större ägare var i slutet av juni 2018 Paradigm
Capital, investmentbolaget Öresund, Swedbank Robur fonder, Tredje
AP-fonden, SEB fonder och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av
LO och Svenskt Näringsliv).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/internationella-engelska-skolan/r/antal-aktier...
http://mb.cision.com/Main/14803/2582203/883645.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.