Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-04

Internationella Engelska Skolan: CFO Fredrik Åkerman har beslutat sig för att lämna Internationella Engelska Skolan under...

Fredrik Åkerman, CFO för Internationella Engelska Skolan (IES) sedan
2013, har idag meddelat att han bestämt sig för att lämna bolaget för
att tillträda en roll som CFO på översättningsföretaget Semantix.
Fredrik kvarstår i sin nuvarande roll under uppsägningstiden eller
till dess att en ny lösning finns på plats. Rekryteringen av en ny
CFO kommer att inledas omedelbart.

Cecilia Marlow, tf VD kommenterar: "Fredrik har under sina sex år på
IES varit en nyckelperson i IES framgång och utveckling. Han har
varit CFO under en tid då vi gått från att vara privatägda till
börsnoterade och från att ha 20 skolor i Sverige till 37 skolor i
Sverige och fem skolor i Spanien. Även om Fredrik har några månader
kvar, vill styrelsen och jag rikta ett stort tack och önska Fredrik
varmt lycka till med sitt nya uppdrag."

"Jag har varit med under en mycket spännande tid på IES. Det är ett
företag med många dedikerade och professionella medarbetare och IES
kommer att fortsätta växa och utvecklas snabbt även framöver. Efter
sex år känner jag att det är dags för mig att gå vidare till nya
utmaningar", säger Fredrik Åkerman.

För mer information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, Kommunikations- och IR-chef IES
Telefon: 0768 511 540
E-post: emma.rheborg@engelska.se

Denna information är sådan information som Internationella Engelska
Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4
november 2019 kl 08:30 CET.

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående
aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 26 800 elever i 37
skolor samt cirka 2 500 elever i skolorna i Spanien.

IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan
till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på
årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns "middle school".
Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med 17 av
de 20 största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de
nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för
skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt
27:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka
övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

· Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa
och elever lära

· Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är
nyckeln till världen

· Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål
Upp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av
lärare som har engelska som modersmål. Drygt 800 lärare med
kvalificerad utländsk lärarexamen - från främst Kanada, USA,
Storbritannien och Sydafrika - undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever.
Omsättningen har de senaste tio åren ökat med i snitt 19% per år.
Under det senaste räkenskapsåret 2018/2019, som avslutades den 30
juni 2019, uppgick omsättningen till 2 781,1 Mkr, vilket är en ökning
med cirka 18% från föregående år. I kön för att få en plats under
nuvarande och kommande år fanns per den 30 juni 2019 cirka 191 700
anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad på Nasdaq
Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet "ENG".

Största ägare av IES är amerikanska TA Associates, nära knutet till
ledande universitet och stiftelser i USA, grundaren Barbara Bergström
samt Paradigm Capital AG med olika fonder. Bland de tio största
ägarna i övrigt fanns i slutet av september 2019 också Swedbank Robur
fonder och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt
Näringsliv).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/internationella-engelska-skolan/r/cfo-fredrik...
https://mb.cision.com/Main/14803/2952709/1134990.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.