Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-10

Internationella Engelska Skolan: Förvärv av Colegio Joyfe

Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB
("Internationella Engelska Skolan" eller "IES") har den 10 januari
2020 genom sitt helägda spanska dotterbolag International Education
Partnership S.L ("IEP") förvärvat 100% av aktierna i Colegio Joyfe,
en privatskola i Madrid, Spanien.

Colegio Joyfe har idag cirka 2 000 elever i åldrarna 3 till 18 år. Det
är en avgiftsfinansierad tvåspråkig privatskola som följer den
spanska läroplanen. Skolan ligger i östra Madrid och har utmärkta
lokaler med bland annat idrottsanläggningar både inomhus och utomhus.

Anna Sörelius Nordenborg, VD för Internationella Engelska Skolan
kommenterar: "Genom förvärvet fördubblar vi nästan antalet elever i
våra skolor i Spanien och är nu den sjätte största icke-religiösa
skolgruppen i landet. Colegio Joyfe är en välrenommerad skola som har
ägts av samma familj de senaste femtio åren och de har alltid haft
tvåspråkighet som filosofi. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla
denna fantastiska skola tillsammans med elever och personal."

Skolbyggnaden ingår i förvärvet och det totala förvärvspriset
(enterprise value) uppgår till 16 Meuro. Förvärvet finansieras delvis
genom ytterligare lån i IEP om 11 Meuro. Omsättningen för
räkenskapsåret 2018/19 var cirka 9,6 Meuro och EBITDA uppgick till
cirka 2.5 Meuro.

Internationella Engelska Skolan har med dagens förvärv av Colegio
Joyfe och skolan i Zaragoza (förväntas slutföras under innevarande
kvartal) sju helägda skolor i Spanien med sammanlagt cirka 4 800
elever.

För mer information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, Kommunikations- och IR-chef IES
Telefon: 0768 511 540
E-post: emma.rheborg@engelska.se

Denna information är sådan information som Internationella Engelska
Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10
januari 2020 kl 13.00 CET.

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående
aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 26 800 elever i 37
skolor samt cirka 4 800 elever i skolorna i Spanien (inklusive de två
senaste förvärven).

IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan
till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på
årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns "middle school".
Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med 17 av
de 20 största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de
nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för
skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt
27:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka
övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

· Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa
och elever lära

· Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är
nyckeln till världen

· Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål
Upp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av
lärare som har engelska som modersmål. Drygt 900 lärare med
kvalificerad utländsk lärarexamen - från främst Kanada, USA,
Storbritannien och Sydafrika - undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever.
Omsättningen har de senaste tio åren ökat med i snitt 19% per år.
Under det senaste räkenskapsåret 2018/2019, som avslutades den 30
juni 2019, uppgick omsättningen till 2 781,1 Mkr, vilket är en ökning
med cirka 18% från föregående år. I kön för att få en plats under
nuvarande och kommande år fanns per den 30 september 2019 cirka 204
700 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad på Nasdaq
Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet "ENG".

Största ägare av IES är amerikanska TA Associates, nära knutet till
ledande universitet och stiftelser i USA, grundaren Barbara Bergström
samt Paradigm Capital AG med olika fonder. Bland de tio största
ägarna i övrigt fanns i slutet av september 2019 också Swedbank Robur
fonder och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt
Näringsliv).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/internationella-engelska-skolan/r/forvarv-av-...
https://mb.cision.com/Main/14803/3006149/1172526.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.