Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

Internationella Engelska Skolan: Internationella Engelska Skolans årsredovisning 2016/17

Internationella Engelska Skolan (IES) har publicerat sin
årsredovisning för 2016/17 på bolagets hemsida:
http://corporate.engelska.se/sv/finansiell-information/rapporter-och-pre....
Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska och engelska.

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på svenska
och engelska under vecka 45 och kan beställas på info@engelska.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Hähnel, IR-ansvarig IES
Telefon: 070 605 6334
E-post: johan.hahnel@engelska.se

Denna information är sådan information som Internationella Engelska
Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25
oktober 2017 kl 08.00 CEST.

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående
aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 24 000 elever i 34
skolor läsåret 2017/18. IES bedriver skolverksamhet från årskurs 1 i
grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen
är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns "middle
school". Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen,
med nio av de tio största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat
på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet
för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt
24:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka
övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

· Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan
undervisa och elever lära

· Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är
nyckeln till världen

· Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål
Upp till hälften av undervisningen bedrivs på engelska, av lärare som
har engelska som modersmål. Drygt 700 lärare med kvalificerad
utländsk lärarexamen - från främst Kanada, USA, Storbritannien och
Sydafrika - undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever.
Omsättningen har de senaste tio åren ökat organiskt med i snitt 19
procent per år. Under det senaste räkenskapsåret 2016/2017, som
avslutades den 30 juni 2017, uppgick omsättningen till 2 043 MSEK,
vilket är en ökning med cirka 13 procent från föregående år. I kön
för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 30
juni 2017 cirka 144 000 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan slutet av september 2016
noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet "ENG". Största
ägare av IES är amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande
universitet och stiftelser i USA, samt grundaren Barbara Bergström.
Övriga större ägare var i slutet av april 2017 Swedbank Robur fonder,
investmentbolaget Öresund, Norron Asset Management, Tredje AP-fonden
och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt
Näringsliv).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/internationella-engelska-skolan/r/internatione...
http://mb.cision.com/Main/14803/2375017/741266.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.