Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

The Intertain Group Limited: Intertain tillkännager finansiella resultat för första kvartalet 2016, uppdatering om processen att öka aktieägarvärdet

Rekordvinster och genererade kassaflöden: 70 cent av operativt kassaflöde per
andel under första kvartalet 2016

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - May 12, 2016) - The Intertain Group Limited
("Intertain" eller "Företaget") (TSX:IT)(OTCQX:ITTNF) tillkännagav idag
finansiellt resultat för tremånadersperioden fram till 31 mars 2016. Alla
belopp anges i kanadensiska dollar om inget annat anges.

Finansiella höjdpunkter:

---------------------------------------------------------------------------------------
| |
| Kvartalet fram till Kvartalet fram till |
| |
| 31 mars 2016 31 mars 2016 |
| (1 000 dollar) (1 000 dollar) |
| Intäkter 128 526 32 792 |
| Operativt kassaflöde 52 221 7 085 |
| Operativt kassaflöde per andel(1)) $ 0,70 $ 0,19 |
| Nettointäkter/(förlust) 9 964 (26 161) |
| Justerat rörelseresultat (EBITDA)(2)) 55 109 9 989 |
| Justerad nettointäkt(2) 46 041 8 623 |
| Nettointäkt/(förlust) per andel(1) $0,14 $ (0,80) |
| Justerad nettointäkt per andel(1)(2)) $ 0,62 $ 0,25 |
---------------------------------------------------------------------------------------
Q1 finansiella och påföljande företagshöjdpunkter

* Signifikant ökning av intäkter första kvartalet jämfört med året innan *
Jackpotjoy genererade intäkter på 87,4 miljoner dollar under första
kvartalet 2016, vilket innebär 20 % ökning från föregående år vid
oförändrad valuta. * Vera&John genererade intäkter på 25,3 miljoner dollar
första kvartalet 2016, vilket innebär 53 % ökning från föregående år vid
oförändrad valuta. * Mandalay genererade intäkter på 11,4 miljoner dollar
första kvartalet 2016, vilket innebär 9 % ökning från föregående år vid
oförändrad valuta.
* Genererade rekordvinster och -kassaflöde * 10 miljoner dollar nettointäkt
och nettointäkt(2) på 46 miljoner dollar efter avdrag för icke-monetära
poster och engångstransaktioner. * 70 cent av operativt kassaflöde per
andel(1) och 45 cent av netto- kassaflöde per andel(1) genererat under
första kvartalet 2016. * 95 % omräkningskurs från justerad EBITDA(2) till
operativt kassaflöde.

(1) Siffror per andel är beräknade baserat på ett utspätt, vägt genomsnitt
som beräknas med IFRS finansmetod.

(2) Denna utgåva innehåller finansiella åtgärder som inte hör till IFRS,
vilket anges där sådana används. Ytterligare information, t.ex. angående
avstämningar efter finansiella åtgärder som inte hör till IFRS, finns
tillgängliga under rubriken "Justerad EBITDA och justerad nettointäkt för
kvartalet som avslutades 31 mars 2016" på sidorna 3 - 4 i denna utgåva.

* InterCasino har överförts och återlanserats * InterCasino har överförts och
återlanserats under april och ligger nu på Intertains egenutvecklade
spelplattform Plain Gaming. * Plain Gaming-plattformen är för närvarande
integrerad med över 30 spelleverantörer som erbjuder över 1 000 nätspel och
400 mobilspel. * Mer än 50 % av Plain Gamings nuvarande intäkter genereras
av mobil som är Intertains viktigaste målgrupp. * Förutom att utnyttja en
egenutvecklad plattform och öka både mängden innehåll och mobil tillgång
för kunderna kommer Intertain att kunna sänka sina kostnader och dra ner på
licensavgiftertill tredjepartsleverantörer.

"Intertain fortsätter att överträffa våra förväntningar", säger John Kennedy
FitzGerald, koncernchef och vd på Intertain. "Vi fokuserar på att genomföra
våra planer så att vi kan fortsätta att leverera goda resultat och värde för
våra aktieägare".

Uppdateringar om Intertains specialutskotts process för att öka
aktieägarvärdet

Specialutskottet fortsätter att samarbeta med Canaccord Genuity som finansiell
rådgivare, och Osler, Hoskin&Harcourt som oberoende juridiska rådgivare, i
övervägandet av förslag från tredje part att förvärva alla Intertains andelar
eller väsentliga verksamhetsenheter. De senaste veckorna har några
intressenter lagt fram preliminära erbjudanden av sådant slag. Andra
intressenter har genomfört due diligence efter införandet av icke
sekretessavtal och har fått ledningspresentationer. Specialutskottet
utvärderar kontinuerligt alla förslag och räknar med att presentera en ny
uppdatering senast i slutet av juni.

Parallellt med de pågående diskussionerna, och för att säkerställa att
specialutskottet har utforskat flest möjliga värdehöjande alternativ, har
specialutskottet behållt Credit Suisse som rådgivare. De kan påvisa möjliga
fördelaktiga scenarier, däribland att flytta Intertain till europeisk
jurisdiktion och större exponering till europeiska kapitalmarknader.
Specialutskottet får råd från lämpliga experter och yrkeskunniga angående
sådana scenarier och kommer att tillhandahålla vidare uppdateringar efterhand
som analysen fortgår.

Specialutskottet gör också framsteg i sökandet efter en ny verkställande
direktör och styrelseordförande för företaget ("styrelsen"), samt ytterligare
oberoende ledamöter. Man har träffat åtskilliga Europa-baserade kandidater i
samband med dessa positioner. Kandidaternas referenser och branscherfarenhet
är imponerande och specialutskottet har kommit långt i rekryteringen av såväl
vd som styrelseordförande. Man har dessutom identifierat flera möjliga
Europa-baserade oberoende styrelseledamöter som man ska hålla ytterligare
diskussioner med.

David Danziger, styrelseordförande, kommenterade, "styrelsen anser att
företaget är tämligen undervärderat och utforskar aktivt alla möjligheter att
korrigera detta. Vi är glada för det avsevärda intresse som har visats av
tredje part för att driva en värdeökande strategisk transaktion med
Intertain. Samtidigt, om det visar sig att en försäljning inte är det mest
fördelaktiga för verksamheten, är vi övertygade om att vi kommer att ha en
duktig ledningsgrupp som kan driva Intertains strategi framåt. I synnerhet
med en möjlig migration av Intertain och ökad exponering till europeiska
kapitalmarknader. Vi fortsätter att gå igenom alla strategiska alternativ med
avsikten att snarast identifiera det bästa. Självklart bekräftar de utmärkta
finansiella resultat som vi har visat styrka och fortsatt tillväxt hos
Intertains huvudverksamheter samt det värde vi anser kan komma våra
aktieägare till godo".

Justerat EBITDA och justerad nettointäkt för kvartalet fram till 31 mars
2016(3)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
| Kvartalet fram till Kvartalet fram till |
| |
| 31 mars 2016 31 mars 2016 |
| (1 000 dollar) (1 000 dollar) |
| Nettointäkt/(förlust) för perioden 9 964 (26 161) |
| Ränteutgift, netto 16 403 2 466 |
| Skatter 390 (20) |
| Amortering 25 498 8 438 |
| EBITDA 52 255 (15 277) |
| Andelsbaserad ersättning 586 1 950 |
| Justeringar till verkligt värde för villkorad tilläggsköpeskilling(4) 3 286 - |
| Utgifter för oberoende utskott 3 326 - |
| Vinst på valutaväxlingar (7 918) - |
| Transaktionskostnader(5) 2 549 24 291 |
| Valutahandel 1 025 (975) |
| Justerat rörelseresultat (EBITDA)(6) 55 109 9 989 |
| |
| Nettointäkt/(förlust) för perioden 9 964 (26 161) |
| Andelsbaserad ersättning 586 1 950 |
| Justeringar till verkligt värde för villkorad tilläggsköpeskilling(4) 3 286 - |
| Utgifter för oberoende utskott 3 326 - |
| Vinst på valutaväxlingar (7 918) - |
| Transaktionskostnader(5) 2 549 24 291 |
| Valutahandel 1 025 (975) |
| Amorteringar av förvärvsrelaterade inköpspris immateriella tillgångar 25 293 8 399 |
| Tillväxt 7 930 1 119 |
| Justerad nettointäkt(7) 46 041 8 623 |
| |
| Nettointäkt/(förlust) per andel(1) $ 0,14 $ (0,80) |
| Justerad nettointäkt per andel(1) $ 0,62 $ 0,25 |
| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(3) Denna utgåva innehåller finansiella åtgärder som inte ingår i IFRS,
vilket anges där sådana används. Dessa finansiella...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.