Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-25

Intervacc: Intervacc AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016

Idag publicerar Intervacc AB sin årsredovisning för 2016 på bolagets
hemsida www.intervacc.se. En Pdf-version finns även bifogad till
detta pressmeddelande.

Rådgivare

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser avseende Nasdaq First
North.

För mer information vänligen kontakta:
Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Denna information har lämnats i enlighet med lagen om (2007:528) om
värdepappersmarknaden (VpmL). Informationen lämnades för
offentliggörande den 25 april 2017 kl. 13:00 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot
ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom
djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning
vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt
grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets
forsknings- och utvecklingsarbete.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intervacc/r/intervacc-ab--publ--publicerar-ars...
http://mb.cision.com/Main/4632/2249277/663913.pdf

Författare WKR