Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-07

Intervacc: Tillverkningsprocessen för Strangvac går vidare enligt plan

Bioteknikföretaget Intervacc har tillsammans med 3P
Biopharmaceuticals, den kontrakterade tillverkaren för Strangvac,
genomfört tillverkning av de ingående läkemedelssubstanserna i
kommersiell skala enligt GMP (Good Manufacturing Practice).

"Ett mycket glädjande besked att kunna ge då detta innebär att vi nu
tillverkat läkemedelssubstanserna för ett flertal miljoner doser av
Strangvac, det nya vaccinet mot kvarka på häst", säger Andreas
Andersson, VD på Intervacc AB.

"Ett fundamentalt steg är nu klart inför det slutgiltiga
färdigställandet av de valideringssatser som ska produceras inför
kommande registreringsansökan till den europeiska
läkemedelsmyndigheten EMA. Detta bekräftar den sedan tidigare
fastlagda tidsplanen för Strangvac och att processen för storskalig
tillverkning fungerar väl", säger Intervaccs forskningschef
Jan-Ingmar Flock.

De avslutande stegen i tillverkningsprocessen för Strangvac sker i
samarbete med Praxis Pharmaceuticals i Spanien som ombesörjer
slutformulering, fyllning på vial och förpackning av färdig produkt.

Strangvac har genomgått kliniska prövningar och säkerhetstester med
gott resultat. Intervacc avser att under slutet av 2019 lämna in
registreringsansökan för Strangvac. För detta krävs att man
tillverkat två kommersiella storskaliga satser enligt GMP där alltså
de ingående substanserna nu tagits fram i en omfattning som räcker
till flera miljoner doser utöver de valideringssatser som krävs för
ansökan. Vaccinet är utvecklat med en teknologi baserad på
rekombinanta proteiner istället för avdödande eller försvagade
mikro-organismer, vilket finns i konventionella vacciner. Därmed
minskar risken för allvarliga biverkningar - en av flera goda
egenskaper i en ny generation vacciner baserade på rekombinanta
proteiner.

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, VD
E-post: andreas.andersson@intervacc.se, Tel. 08-120 10 601, mobil
073-335 99 70

alternativt
Jan-Ingmar Flock, forskningschef, Chief Scientific Officer,
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com, Tel. 08-120 10 602
Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
omgående offentliggörande den 7 augusti 2019.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot
ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, inom området
djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid
Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt
grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets
forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april
2017 noterad på NASDAQ First North listan med Eminova Fondkommission
AB, info@eminova.se, +46 (0)8-684 211 00 som Certified Adviser.

Om Strangvac®

Strangvac® är ett nytt innovativt vaccin mot kvarka, en mycket
smittsam och allvarlig infektion hos hästar som orsakas av bakterien
Streptococcus equi. Strangvac® består av enbart av lösliga
rekombinanta proteiner, injiceras intramuskulärt och saknar helt
levande smittämnen. Detta resulterar i ett väl tolererat vaccin med
utmärkt säkerhetsprofil, som kan förväntas av ett modernt vaccin.
Intervacc planerar att lämna in registreringsansökan för vaccinet
till europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i slutet av 2019.

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB
E-post: info@eminova.se, Tel: +46 (0)8 - 684 211 00

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/intervacc/r/tillverkningsprocessen-for-strang...
https://mb.cision.com/Main/4632/2874748/1086388.pdf

Författare Cision News