Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Intrum: Intrums årsstämma 2019

Utdelning

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med 9,50
kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är tisdagen den 30
april 2019. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB
måndagen den 6 maj 2019.

Styrelse, styrelsearvode och ersättning för utskottsarbete
Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Per E. Larsson, Hans Larsson,
Kristoffer Melinder, Andreas Näsvik, Ragnhild Wiborg, Magdalena
Persson och Magnus Yngen. Liv Fiksdahl och Andrés Rubio valdes som
nya styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde Per E. Larsson som styrelseordförande och Magnus
Yngen som vice styrelseordförande.

Styrelsearvoden och ersättning för utskottsarbete fastställdes till
sammanlagt 6 940 000 kronor enligt följande:

· 1 000 000 kronor till styrelsens ordförande
· 565 000 kronor till styrelsens vice ordförande
· 465 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna
· 200 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet
· 150 000 kronor vardera till de övriga två ledamöterna i
revisionsutskottet

· 250 000 kronor till ordföranden i investeringsutskottet
· 150 000 kronor vardera till de övriga åtta ledamöterna i
investeringsutskottet

· 85 000 kronor vardera till de två ledamöterna i
ersättningsutskottet

En ytterligare ersättning för restid om 20 000 kronor per fysiskt
styrelsemöte som hålls i Sverige ska utgå till den nyvalde
styrelseledamoten Andrés Rubio.

Revisor och ersättning till revisorn

Årsstämman omvalde Ernst & Young AB till revisor för tiden intill
slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har utsett den
auktoriserade revisorn Jesper Nilsson till huvudansvarig revisor.
Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag rörande riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare. Den totala ersättningen baseras på fyra
huvuddelar: fast lön, rörlig lön, långsiktigt incitamentsprogram samt
pensionsförmåner.

Långsiktigt incitamentsprogram för 2019

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende ett långsiktigt
incitamentsprogram. Programmet omfattar högst 85 individer, indelade
i tre grupper: 1) koncernchef, finansdirektör och
investeringsdirektör, 2) övriga koncernledningen samt 3) andra
ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Det totala utfallet får
inte överstiga en halv procent av det totala antalet aktier i
bolaget. Den totala kostnaden för programmet vid maximalt utfall
beräknas till högst 75 miljoner kronor, givet vissa antaganden.
Bolaget har rätt att förvärva och överlåta egna aktier för att
uppfylla sina åtaganden enligt programmet.

Återköp och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att bemyndiga
styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om
förvärv och överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets
innehav av egna aktier får vid var tid inte överstiga 10 procent av
det totala antalet aktier i bolaget.

Protokoll

Protokoll från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets webbplats
inom två veckor.

Styrelsebeslut om återköp av egna aktier

Styrelsen har vid det konstituerande styrelsemötet, med stöd av
årsstämmans bemyndigande, beslutat om ett återköpsprogram omfattande
förvärv av högst

350 000 egna aktier för fullgörande av åtagandena enligt det
långsiktiga incitamentsprogrammet 2019.

Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och programmet kommer
att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som
fattar sina handelsbeslut avseende bolagets aktier oberoende av och
utan inflytande från bolaget i enlighet med EU:s
marknadsmissbruksförordning (596/2014) och Kommissionens delegerade
förordning (2016/1052) samt de regler rörande köp av egna aktier som
framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Återköpen ska
ske mellan den 2 maj och den 14 juni 2019.

1. Maximalt får 350 000 aktier återköpas. Bolagets innehav får aldrig
överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

2. Återköp ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta
köpkurs och lägsta säljkurs.

3. Betalning ska erläggas kontant.
Bolaget äger idag 250 000 egna aktier.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Moss, Group Business Control & Investor Relations Director,
tel: +46 8 546 102 02
Louise Bergström, Head of Investor Relations, tel: 08-546 103 42

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 2019-04-26 kl 17.50.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster
med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att
utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra
företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta
hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se
till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att
bli skuldfria. Intrum har över 9 000 engagerade medarbetare som
hjälper omkring 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade
bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt
huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq
Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/intrum/r/intrums-arsstamma-2019,c2798428
https://mb.cision.com/Main/8612/2798428/1033177.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.