Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

INTRUM: JUSTERAT RÖRELSERES 1.594 MLN KR 2 KV (EST 1.584) (NY)

(Tillägg: femte stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kredithanteringsbolaget Intrum rapporterar ett justerat rörelseresultat för det andra kvartalet 2021 på 1.594 miljoner kronor.

Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 1.584 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Nettoomsättningen uppgick till 4.424 miljoner kronor i kvartalet, jämfört med snittförväntan på 4.275 miljoner kronor.

Rapporterat rörelseresultat blev 1.563 miljoner kronor. Här var förväntat 1.569 miljoner kronor. Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare blev 783 miljoner kronor mot väntade 791 miljoner, medan resultatet per aktie uppgick till 6:48 kronor mot förväntade 6:54 kronor.

I kvartalets rörelseresultat ingick jämförelsestörande poster med -31 miljoner kronor, medan förväntningarna enligt Infronts sammanställning var jämförelsestörande posten på i snitt -14,6 miljoner kronor. Portföljomvärderingar uppgick till 3 miljoner kronor, jämförelsestörande poster hänförliga till joint ventures till -27 miljoner och andra jämförelsestörande poster till -6 miljoner kronor.

Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 2.051 miljoner kronor (1.267) och den justerade avkastningen på portföljinvesteringar blev 15 procent (11).
Författare Direkt-SE