Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-22

Intrum Justitia AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

· Koncernens nettoomsättning första kvartalet 2014 uppgick till 1
204 MSEK (1 048).

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 283 MSEK (236).
Rörelseresultatet belastas med omvärderingar av portföljer med köpta
fordringar om -10 MSEK (-4).

· Rörelsemarginalen var 24 procent (23) inklusive omvärderingar av
portföljer med köpta fordringar.

· Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 184 MSEK (155) och
resultatet per aktie var 2,35 SEK (1,94).

· Investeringar i köpta förfallna fordringar uppgick till 688 MSEK
(920).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 530 MSEK
(464).

Kommentar från VD och koncernchef Lars Wollung

Intrum Justitia hade en god utveckling under det första kvartalet
2014. Intäkterna ökade med 15 procent och rörelseresultatet ökade med
18 procent jämfört med samma period föregående år, justerat för
omvärderingar av portföljer med fordringar samt valutaeffekter.
Kassaflödet från rörelsen ökade med 14 procent och vinsten per aktie
ökade med 21 procent.

Under kvartalet har Västra och Centrala Europa haft en stark
utveckling. I Västra Europa drivs ökningen främst av förbättrad
tillväxt och lönsamhet inom kredithantering medan Centrala Europa
haft en god utveckling till följd av ökade investeringar inom köpta
fordringar. I Norra Europa har vi haft en lägre tillväxt med relativt
stora skillnader mellan enskilda länder.

Verksamhetsområdet Finansiella Tjänster utvecklas fortsatt stabilt,
med en intäktsökning om 25 procent och en avkastning på köpta
fordringar om 19 procent, väl över koncernens avkastningskrav om 15
procent. Investeringsnivån för köpta fordringar i kvartalet uppgick
till 688 MSEK, ca 25 procent lägre än det mycket starka första
kvartalet föregående år.

Verksamhetsområdet Kredithantering har en god intäktstillväxt under
det första kvartalet, på grund av ökade volymer från egna portföljer
samt viss förvärvad tillväxt. Verksamhetsresultatet var i nivå med
föregående år men med något lägre marginaler. Arbetet med att öka
inkasserings-effektivitet och därmed förbättra verksamhetsområdets
marginaler fortskrider enligt plan.

Vi fortsätter arbetet med att utöka vårt erbjudande inom tjänster för
finansieringslösningar innan eller i samband med att en faktura
förfaller. Den svenska och finska verksamheten utvecklas i enlighet
med plan medan vår holländska enhet inte nått upp till våra
förväntningar varför vi arbetar med att anpassa våra kostnader och
omstrukturera denna enhet.

Presentation av delårsrapporten

Delårsrapport och presentationsmaterial finns tillgängligt på
www.intrum.com/Investor relations. Rapporten kommenteras av
verkställande direktör och koncernchef Lars Wollung samt ekonomi- och
finansdirektör Erik Forsberg i en telefonkonferens med start idag kl
9.00. Presentationen kan följas via www.intrum.com och/eller
www.financialhearings.com. För att delta via telefon ring +46 (0) 8
519 990 30 (SE) eller +44 (0) 20 766 020 77(UK).

Ytterligare information:

Lars Wollung, VD och koncernchef
Tel: +46 8 546 102 02

Erik Forsberg, CFO
Tel: +46 8 546 102 02

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management
Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive
köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och
lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och
har omkring 3 600 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning
uppgick 2013 till ca 4,6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är
noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på
www.intrum.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intrum-justitia-ab/r/delarsrapport-januari-mar...
http://mb.cision.com/Main/8612/9572497/235721.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.