Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-23

Intrum Justitia AB: Intrum Justitias Årsstämma 2014

Styrelse
Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Matts Ekman, Lars Lundquist,
Joakim Rubin, Charlotte Strömberg, Fredrik Trägårdh, Synnöve Trygg
och Magnus Yngen. Lars Lundquist omvaldes till styrelsens ordförande.

Revisor
Årsstämman valde EY AB till revisor för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn
Lars Träff till huvudansvarig revisor.

Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med 5,75
kronor per aktie (5,00). Avstämningsdag för utdelning är måndagen den
28 april 2014. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear fredagen
den 2 maj 2014.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen
bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om
förvärv och överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm.
Bolagets innehav av egna aktier får vid var tid inte överstiga 10
procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag rörande riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare. Den totala ersättningen består av fyra huvuddelar:
fast lön, kort- och långsiktiga rörliga löneprogram och
pensionsförmån.

Styrelsearvode och ersättning för utskottsarbete
Styrelsearvodet och ersättningen för utskottsarbete fastställdes till
sammanlagt 3.520.000 kronor enligt följande:

· 840.000 kronor till styrelsens ordförande
· 350.000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna
· 170.000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet
· 85.000 kronor vardera till de övriga två ledamöterna i
revisionsutskottet

· 80.000 kronor vardera till de tre ledamöterna i
ersättningsutskottet

Indragning av egna aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om indragning av
egna aktier.

Protokoll
Protokoll från årsstämman beräknas läggas ut på Bolagets webbplats om
ca två veckor.

För ytterligare information v g kontakta:

Lars Wollung, VD och koncernchef, tel: 08 546 102 02

Erik Forsberg, CFO, tel: 08 546 102 02

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management
Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive
köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och
lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och
har omkring 3 600 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning
uppgick 2013 till ca 4,6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är
noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på
www.intrum.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intrum-justitia-ab/r/intrum-justitias-arsstamm...
http://mb.cision.com/Main/8612/9573189/236178.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.