Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-11

Intrum Justitia AB: Sena betalningar bidrar till färre jobb

· Enligt vart fjärde svenskt företag (25 procent) bidrar sena
betalningar från kunder och uppdragsgivare till att de inte
nyanställer. Det visar Intrum Justitias European Payment Index 2014
(EPI 2014).

· Vart tionde företag i Sverige (10 procent) uppger dessutom att
sena betalningar bidrar till att personal behöver sägas upp.

· Företagens avskrivningar till följd av sena eller uteblivna
betalningar uppgår till 2,1 procent av intäkterna (i fjol 2,0
procent). Totalt motsvarar det kostnaden för 90 000 anställningar.

· Nästan ingen av företagens kreditansvariga - endast två procent -
uppger att de sett en positiv förändring i ekonomin under första
kvartalet jämfört med föregående kvartal. På den punkten är det något
fler europeiska företag som känner av en återhämtning, men den stora
majoriteten gör inte det.

Över hälften (55%) av de 10 000 europeiska företag som deltagit i EPI
2014 uppger att sena eller uteblivna betalningar av fakturor har stor
inverkan på företagets ekonomiska situation, vilket är den högsta
siffran sedan starten av EPI 2004. Drygt ett av tre företag (36%)
säger att verksamhetens överlevnad hotas till följd av sena
betalningar och vart annat företag att de förhindrar företagens
tillväxt. Även om svenska företag är bättre rustade uppger sju
procent att bristande likviditet orsakad av sena betalningar är ett
direkt hot mot verksamheten.

Också i Tyskland menar företagsledare att man nu drabbas hårt av
likviditetsproblem. Hela 35 procent av de tyska företagen uppger att
en följd av sena betalningar är att de tvingas minska
personalstyrkan. Bilden är den samma i Storbritannien med 30 procent
samt 28 procent i Spanien och 25 procent i Frankrike.

Trots flera påstående om att vi nu ser början på slutet av
lågkonjunkturen fortsätter det totala värdet av företagens
avskrivningar på grund av sena eller uteblivna betalningar i Europa
att öka, från 3,0 till 3,1 procent 2014. Vilket motsvarar en ökning
till 360 miljarder euro.

Svenska företag tvingas även de till ökade avskrivningar, från 2,0
till 2,1 procent av intäkterna, vilket motsvarar nära 65 miljarder
kronor (7,2 miljarder euro) - en summa som motsvarar lönekostnader
för 90 000 anställda (baserat på medianen av arbetskraftskostnader i
Sverige).

- Tänk om svenska företag hade de 65 miljarder kronor som man nu
tvingas skriva av årligen, för att investera i utveckling och nya
jobb! Därför är det avgörande att företagen tillämpar en effektiv och
och fungerande kredithantering och på så sätt bidrar till en sund
ekonomi. Vi skulle alla tjäna på om räkningarna betalades i tid,
säger Lars Wollung, VD och Koncernchef på Intrum Justitia.

I Europa har företagens fordringar som skrivs av till följd av sena
eller uteblivna betalningar nu ökat för åttonde året i rad. För
Sverige har de stabiliserats på en nivå runt 2 procent sedan 2010.

- Sena betalningar skapar en ond cirkel med bristande likviditet som i
sin tur tvingar företagen att vidta åtgärder som vi inte sett
tidigare. Hårdast slår bristande likviditet mot små och medelstora
företag, alltså de företagen som står för den största delen av svensk
tillväxt, säger Lars Wollung.

Få märker av tecken på återhämtning

Yttest få av de tillfrågade företagsledarna i Europa märker av några
tecken på återhämtning av ekonomin. 72 procent menar att de inte
märkt av några positiva tecken på återhämtning de senaste tre
månaderna, jämfört med kvartalet innan. Frånvaron av positiva
signaler gäller för majoriteten av de deltagande 31 länderna i
Europa. I Island menar endast en procent av de tillfrågade att man
sett tecken på återhämtning och i Sverige uppger två procent
detsamma. De uteblivna positiva signaler gäller även Ungern där två
procent och Serbien, tre procent av företagsledarna uppger sig ha
känt av en positiv förändring.

Däremot är bilden ljusare i Litauen, där 44 procent säger sig ha märkt
av en positiv förändring. I Danmark uppger 37 procent, i Holland 36
procent, Spanien och Estland båda 30 procent att man märkt positiva
tecken på återhämtning.

För att minska de avskrivna betalningsskulderna och
likviditetsproblemen föreslår Intrum Justitia att följande 10, steg
genomförs för att säkerställa betalningar:

1. Upprätta, implementera och utveckla kontinuerligt en solid
kreditpolicy för att hantera tillväxt och finansiell risk.

2. Mät och följ upp det bundna kapitalet i kredithanteringsprocessen,
för att minska kapitalkostnaden.

3. Sätt individuella kreditgränser för varje kund och försäkra dig om
att du vet vem du gör affärer med.

4. Integrera försäljnings-, marknads- och ekonomiavdelningens arbete
och säkra en effektiv faktureringsprocess för att undvika förluster.

5. Kontrollera dina adressregister regelbundet.
6. Följ den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen för
olika branscher. Följ dina nyckelkunders soliditet.

7. Anpassa din kredithanteringsprocess baserat på kunders
betalningsbeteenden och betalningsförmåga för att stärka
kundrelationer.

8. Skicka snabba påminnelser och om möjligt fakturera dröjsmålsränta
och omkostnader.

9. Försök att alltid ha en blandning av kunder från olika branscher.
10. Vänta aldrig med att agera för att se till att få betalt.
För mer information, nedladdningsbart material och en kommentar från
Intrum Justitias VD och Koncernchef Lars Wollung, klicka här.
(http://intrumjustitia-mpr.creo.tv/140512)

Om Intrum Justitia

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management
Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive
köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och
lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och
har omkring 3 600 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning
uppgick 2013 till ca 4,6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är
noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på
www.intrum.com.

Om Intrum Justitia European Payment Index

Undersökningen genomfördes i 31 Europeiska länder samt i Turkiet och
Ryssland mellan januari och mars 2014. Undersökningen genomfördes i
skriftlig form med sammanlagt 10 000 medverkande företag. Enkäten
översattes till respektive lands språk. Utskick och retur av
enkäterna genomfördes av de berörda länderna, medan analysen
genomfördes centralt i enlighet med förutbestämda riktlinjer. All
information har verifierats och osäkerheter ingick inte i
utvärderingen. Vidare har samtliga anonymt inskickade frågeformulär
inte beaktas vid den slutliga utvärderingen. Företag i
Storbritannien, Irland, Grekland, Cypern, Litauen, Lettland, Serbien,
Bosnien, Ryssland och Turkiet besvarade även frågorna på nätet genom
ett specialiserat företag (BING Research). Rapporten European Payment
Index genomfördes 2014 för tionde gången.

För mer information:

Madeleine Bosch, Head of EPI Research, Intrum Justitia

Tel: +31 64 6212 579
Email: m.bosch@intrum.com

Annika Närling, Acting Communications Director
Tel: 08-546 102 04
Mobil: 076-789 24 04
Email: a.narling@intrum.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intrum-justitia-ab/r/sena-betalningar-bidrar-t...
http://mb.cision.com/Main/8612/9583114/243251.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.