Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-10

Intrum rapporterar starkare resultat än väntat för andra kvartalet

"Under andra halvan av andra kvartalet har vi sett en relativt snabb återgång mot ett normalläge i de 24 europeiska marknader som vi är verksamma i. Detta har möjliggjort en starkare utveckling av vår verksamhet och högre inkasseringsnivåer jämfört med våra tidigare interna förväntningar. Därtill har en god kostnadskontroll mildrat effekterna av det intäktsbortfall som Covid-19 gett upphov till," säger Mikael Ericson, vd och koncernchef på Intrum.
Intrums Cash EBITDA ökade marginellt jämfört med första kvartalet 2020 och nettoskuldskvoten minskade något till cirka 4.4x jämfört med 4.5x i första kvartalet. Det preliminära resultatet för segmentet Portföljinvesteringar var cirka 5 procent lägre jämfört det första kvartalet. Resultatet påverkades positivt av högre inkasseringsnivåer jämfört med förväntade inkasseringar utifrån den omvärdering som gjordes i första kvartalet.
Vinstbidraget från joint ventures, som är inkluderat i resultatet för Portföljinvesteringar, var marginellt högre jämfört med första kvartalet. Investeringsnivån uppgick till cirka 1 267 MSEK och de förväntade avkastningsnivåerna på kvartalets investeringar var påtagligt högre jämfört med innan Covid-19.
Segmentet Strategiska marknader (Grekland, Italien och Spanien) förbättrade sitt finansiella resultat markant jämfört med första kvartalet, med en stark återhämtning av intjäningen i juni. Detta ledde preliminärt till cirka 5 procent högre intäkter jämfört med första kvartalet och en verksamhetsmarginal på 27 procent. Strategiska marknader påverkades positivt av att dessa tre länder med tillhörande domstolssystem öppnade upp under maj och juni. Resultatet understöds också av en strikt intern kostnadskontroll.
Det preliminära resultatet för Kredithanteringstjänster var cirka 10 procent lägre jämfört med första kvartalet och verksamhetsmarginalen uppgick till 24 procent. Resultatet påverkades delvis av lägre affärsvolymer då en del uppdragsgivare gett tillfälliga lättnader i betalningsvillkoren gentemot sina kunder.
"Mot bakgrund av de extraordinära omständigheterna, är det betryggande att konstatera att vi har en robust och finansiellt motståndskraftig affärsmodell samtidigt som vi drar nytta av vår breda geografiska närvaro. Detta bidrar till en uthållig och konjunkturtålig inkasseringsverksamhet," säger Mikael Ericson.
Alla siffror i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade. Rapporten för andra kvartalet 2020 publiceras den 23 juli 2020 kl 07.00 CET. Intrum kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer eller detaljer innan delårsrapporten för andra kvartalet har publicerats.
 

Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations & Group Business Control
+46 (0) 8 546 102 02
viktor.lindeberg@intrum.com
ir@intrum.com

 

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2020-07-10 kl 08.00 CET.

Författare Intrum

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.