Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-30

Intuitive Aerial: Halvårsrapport januari-juni 2016 Intuitive Aerial

HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2016 INTUITIVE AERIAL

Intuitive Aerial Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984 får härmed avge följande halvårsrapport för perioden januari - juni 2016:

Perioden januari - juni 2016
Nettoomsättning: 5 015 tkr (878 tkr)
Resultat efter finansiella poster: - 6 210 tkr (-6 713 tkr)
Orderingång: 5 179 tkr
Orderstock vid periodens slut: 1 774 tkr
Antal registrerade aktier vid periodens slut: 6 439 031 st

Väsentliga händelser under perioden

Januari
Bolaget säkrar fyra strategiskt viktiga ordrar av produkterna NEWTON och DOMINION till ett värde av 1,3 Mkr till ledande nordeuropeiska aktörer.

Bolaget genomförde en företrädesemission som blev övertecknad, vilket tillförde bolaget 12,4 Mkr före garanti- och emissionskostnader.

Mars
Bolaget säkrar två nya ordrar av NEWTON och DOMINION för användning under Eurovision Song Contest. Produkterna användes senare för direktsändningen av Eurovision Song Contest med över 200 miljoner tittare.

April
Bolaget rekryterade en erfaren CFO, Anna-Lena Rahm, som har lång erfarenhet från verksamhetsstyrning, operativ ledning och projektredovisning i listade och internationellt verksamma tillväxtbolag.

Det helägda amerikanska dotterbolaget inhämtar flygtillstånd av amerikanska luftfartsmyndigheten FAA att bedriva flygningar i kommersiellt syfte med produkten AERIGON.

Bolaget medverkar vid branschmässan North American Broadcasters Conference (NAB) i Las Vegas, USA.

Maj
Vid bolagets ordinarie årsstämma valdes Rolf Schytt (VD CybAero) in som ny ledamot i Intuitive Aerials styrelse. Schytt är en högt uppskattad företagsledare och industriman med stor erfarenhet av organisationsutveckling inom produktorienterade tillväxtbolag.

Juni
Bolaget rekryterade en erfaren Marknad- och Kommunikationsansvarig, Ina Nehr, som har lång erfarenhet av strategiskt marknads- och kommunikationsarbete i listade och internationellt verksamma tillväxtbolag.

Bolaget medverkar vid den stora branschmässan Cine Gear Expo i Hollywood, Los Angeles, USA.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens utgång.

VD har ordet

Våra satsningar inom marknads- och produktutveckling som genomfördes under 2015 har börjat få genomslag. Omsättningen har mångdubblats jämfört med motsvarande period föregående år, vilket visar att vårt målmedvetna arbete för ökad omsättning och stabilitet i bolaget börjar ge positiva resultat.

Vi har stärkt upp organisationen med ett antal ledande befattningshavare och effektiviserat produktionslinan där tillverkning av våra två nya produkter nu implementeras. Vi tar i en ökande takt marknadsandelar och har knutit åt oss ett antal strategiskt viktiga kunder och samarbetspartners som kommer vara betydande för en fortsatt expansion av bolaget och vår försäljning.

Då vi ser att marknaden och användningsområdena för drönare inom film- och tv-produktion fortsätter att öka i samma snabba takt som tidigare märks det tydligt att de stora film och tv-aktörerna blivit allt mer medvetna om behovet av att använda professionella och driftsäkra produkter från etablerade tillverkare. Detta ligger i linje med våra tidiga bedömningar av marknadens utveckling.

Ankomsten av drönare inom film- och tv-produktion har startat en parallell revolution där den stabiliserings- och sensorteknologi som används inom drönare öppnar nya förutsättningar för användning av kostnadseffektiv kamerastabilisering inom markbundna applikationer. Inom dessa tillämpningar har vi utvecklat tre unika produkter av absolut världsklass; AERIGON, NEWTON och DOMINION.

Försäljning och marknadsföring
Intuitive Aerials första halvår har präglats av starkt försäljningsarbete och intensiv affärsverksamhet för att nå ut med våra produkter, runt om i världen.

Kring årsskiftet säkrades ett antal strategiska nordeuropeiska ordrar av NEWTON och DOMINION som skapat en ökad efterfrågan och växande kundbas inom regionen. Vi kommer att fortsätta denna riktade satsning och har inlett dialoger med ett antal potentiella samarbetspartners för fortsatt expansion av försäljning i regionen.

Parallellt med de riktade försäljningsinsatserna har vi under det andra kvartalet medverkat vid två av film- och tv-branschens största internationella mässor, Cine Gear och North American Broadcasters Conference i USA. Våra montrar har varit välbesökta och insatserna har bidragit till både försäljning samt nya affärsmöjligheter både i USA och internationellt.

Vi har under det första halvåret även skapat möjligheter att göra ett viktigt insteg i angränsande marknadssegment. Genom att samarbeta med en av världens främsta aktörer inom direktsända sportevenemang har vi utvecklat ett världsunikt integrerat AERIGON-system som möjliggör direktsändning från luften med oslagbar kvalitet, redo för världens största TV-produktioner.

Investeringar inom organisation och produktionslina
Följt av den emission som genomfördes i början av året har vi, för att säkerställa en hållbar leveranskapacitet och möjliggöra kortare leveranstider, initierat delmontage hos samarbetspartner samt även genomfört omfattande investeringar för att effektivisera bolagets produktionslina.

Organisationen har stärkts med ett antal nytillsatta ledande befattningshavare, bland annat ny Ekonomichef, Produktionschef samt Marknad- och Kommunikationsansvarig. Med den nya organisationen har vi tagit ytterligare ett steg i vår pågående resa till renodlat industriellt företag.

Finansiell kalender
2016-11-24 Kvartalsredogörelse januari - september 2016
2017-02-23 Bokslutskommunik

Rapporten i sin helhet bifogas.

Linköping 2016-08-30

Robin Kahlbom VD, Intuitive Aerial AB

För mer information kontakta:

Jonas Lindqvist, Styrelseordförande
Telefon: 0703-50 49 69
E-post: jonas.l@intuitiveaerial.com mailto:jonas.l@intuitiveaerial.com

Robin Kahlbom, VD
Telefon: 073-070 32 02
E-post: robin.kahlbom@intuitiveaerial.com mailto:robin.kahlbom@intuitiveaerial.com

Anna-Lena Rahm, CFO
Telefon: 0706-35 15 60
E-post: anna-lena.r@intuitiveaerial.com mailto:anna-lena.r@intuitiveaerial.com

Ina Nehr, Marknads- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 0732-63 07 00
E-post: ina.n@intuitiveaerial.com mailto:ina.n@intuitiveaerial.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Intuitive Aerial Pressrelease 2016-08-30.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18633
Intuitive Aerial Halvarsrapport 2016.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18635

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2016 kl 08.30.

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.