Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-03

Intuitive Aerial: Kvartalsredogörelse juli-september 2017 för Intuitive Aerial

KVARTALSREDOGÖRELSE JULI-SEPTEMBER 2017 FÖR INTUITIVE AERIAL

Styrelsen och Verkställande direktören för Intuitive Aerial AB (publ,) 556819-1984, med säte i Linköping, får härmed avge följande kvartalsredogörelse för perioden juli-september 2017.

Perioden juli-september 2017
Nettoomsättningen uppgick till: 2 064 tkr (2 817 tkr)
Rörelseresultat uppgick till: -1 586 tkr (-935 tkr)
Resultat efter skatt uppgick till: -1 631 tkr (- 992 tkr)
Antal aktier vid periodens slut: 10 024 527 (6 539 031)
Resultat per aktie uppgick till: -0,16 kr (-0,15kr)

Perioden januari-september 2017
Nettoomsättningen uppgick till: 4 865 tkr (7 832 tkr)
Rörelseresultat uppgick till: -6 552 tkr (-7 209 tkr)
Resultat efter skatt uppgick till: -6 870 tkr (- 7 202 tkr)
Antal aktier vid periodens slut: 10 024 527 (6 539 031)
Resultat per aktie uppgick till: -0,69 kr (-1,10 kr)

Väsentliga händelser under perioden

Juni
Bolaget lanserar en ny produkt som är anpassad för filmskapare, NEWTON C (Cinema). Lanseringen sker vid den stora filmmässan CineGear i Hollywood, Los Angeles.
Bolaget erhåller den första pre-ordern av NEWTON C från det japanska bolaget Sanwa Pro Light.

September
Bolaget deltar på en av branschens största mässor, IBC i Amsterdam och offentliggör samtidigt tekniksamarbete mellan bolaget och Spidercam(r) inom deras nya produktlansering, Spidercam Light.

Väsentliga händelser efter perioden
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma fattar beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt.
Bolaget kallar till extra bolagsstämma som kommer att hållas i Intuitive Aerials lokaler den 13 november 2017.

VD har ordet
Under perioden har vi fortsatt utveckla organisationen och vår marknadsbearbetning i syfte att skapa förutsättningar att skala upp försäljningen och bolagets intäkter. Bolaget har blivit utvalt att leverera teknik till branschledaren SpiderCam(r), vilket är ett stort erkännande för kvaliteten hos våra produkter. Dessutom har vi tagit flera steg närmare ett strategiskt partnerskap och försäljningssamarbete med ytterligare en av branschens ledande systemleverantörer.

Det operationella arbetet har fortsatt i linje med bolagets nyantagna strategi med fokus på NEWTON och vår egenutvecklade teknikplattform för gyrostabilisering av kameror. En av våra kunders mest uppskattade funktioner i vår drönare AERIGON är just kamerastabiliseringen, vilken vi senare vidareutvecklat och anpassat för användning inom fler film- och tv-applikationer genom kamerahuvudet NEWTON. Fördelarna med den nya strategin är många och med teknikplattformen skapas förutsättningar att både snabbt och kostnadseffektivt svara på nya marknadskrav samt bredda användningsområdena för vår teknik och därmed öka försäljningspotentialen.

Bolaget har under perioden fortsatt arbeta med att säkra långsiktiga samarbeten med företag inom marknader och applikationer där vi idag har ett konkurrenskraftigt och kundaccepterat erbjudande. NEWTON skapar möjligheter att förbättra bildkvaliteten och skapa mer spektakulära tagningar med system som redan idag är i bruk för att förflytta kameror. Exempel på sådana system är rälsar, kranar och vajersystem - vi refererar ofta till detta som olika typer av applikationer. Vi inriktar oss nu på att inleda försäljnings-samarbeten med väletablerade leverantörer av just dessa system. Vi vet att NEWTON ökar kundnyttan för slutanvändaren och möjligheten finns också att den kan säljas av leverantören som ett komplement till deras produkter. Värdet för oss är att vårt varumärke stärks genom att associeras med dessa etablerade företag samtidigt som vår försäljning automatiseras och kan skalas upp i leverantörernas befintliga försäljningsnätverk.

Under perioden fick vi efter diskussioner och lyckade tekniktester bekräftat från en av branschens främsta systemleverantörer att de avser gå vidare i processen mot ett sådant försäljningssamarbete mot att erbjuda våra produkter tillsammans med sina system. Leverantörerna ställer mycket höga krav både på prestanda och pålitlighet och nästa steg är nu att genomföra produkttester tillsammans med slutanvändare i verklig produktionsmiljö. Testerna kommer att genomföras under fjärde kvartalet 2017 och resultatet beräknas vara färdigt omkring årsskiftet 2017/2018. Ett lyckat avtal med denna leverantör skulle innebära att vi får tillgång till en marknadspotential om minst 200 NEWTON respektive 200 DOMINION som kompletteringsinvestering till deras redan sålda produkter. Utöver detta tillkommer en löpande årlig nyförsäljning där vi hoppas att NEWTON blir ett naturligt val för slutkunden. Jag ser detta som en mycket viktig framgångsfaktor för Intuitive Aerial och är komfortabel med att våra produkter kommer prestera väl under dessa tester. Vi har även under perioden fortsatt att föra diskussioner med ytterligare potentiella och intresserade samarbetspartners, bland annat en amerikansk välrenommerad aktör.

Under perioden omsatte vi cirka 750 tkr mindre än vad vi gjorde under motsvarande period föregående år, vilket ungefär motsvarar två systemleveranser färre. Under loppet av tre månader är inte detta någon markant skillnad, men den generellt låga omsättningen bekräftar som helhet att organisationen och marknadsbearbetningen måste fokusera mot att skapa hållbara förutsättningar att öka de löpande intäkterna markant. Vi har under perioden introducerat våra två nya medarbetare och har påbörjat arbetet med att implementera en digital marknadsföringsstrategi som innefattar produktion av videobaserat referensmaterial och spridning genom sociala medier som YouTube, Facebook och Instagram. Detta syftar till att komplettera vårt säljarbete och kostnadseffektivt bredda vår mediala räckvidd, öka vetskapen i branschen om våra produkters styrkor och därmed öka de inkommande offertförfrågningarna från kunder. Vi har även anställt en operativ chef som genom att hantera den löpande dagliga verksamheten kommer att frigöra tid för mig att fokusera på direktförsäljning, prioriteringar inom produktutveckling samt ökad försäljning genom våra strategiska partners nätverk. Tillsammans har vi även genomfört förändringar inom ledningsgruppen och introducerat nya arbetssätt mot att effektivisera hela organisationen.

Inom TV/broadcast sker en teknikrevolution genom övergången till UltraHD/4K och att behovet av kamerastabilisering förväntas öka dramatiskt under de närmaste åren. Våra produkter ligger precis rätt i tiden för att dra fördel av detta tekniksprång. Vi behöver ytterligare stärka försäljning- och utvecklingsorganisationen för att kunna ta tillvara på de möjligheter som bolaget har.

Tidigare under året annonserade vi den nya produktvarianten NEWTON C som riktar sig mot filmbranschen. Initialt kommer produkten att inriktas mot montage på fordon i rörelse som bil, båt och mc - men även här finns det möjlighet att bredda användningen till fler applikationer genom att ta fram kompletterande tillbehör. Under perioden har denna produkt visats upp för marknaden och genomgått en prototyp-runda med tillhörande tester. De första leveranserna beräknas nu ske till kunder i samband med årsskiftet. Vi har även i och med detta projekt tagit fram en ny generation elektronik som ökat prestandan i vår teknikplattform ytterligare. Därmed har vi skapat möjligheter till intäkter i form av systemuppgraderingar till befintliga kunder.

Vi ställde i september månad ut tillsammans med två andra svenska produktleverantörer inom branschen på den stora årliga branschmässan IBC i Amsterdam. I samband med detta hade vi glädjen att offentliggöra att vi blivit utvalda som teknikleverantör till en av världens främsta vajerkamera-koncerner, Spidercam(r). Vi kommer att leverera stabiliseringsteknik i form av NEWTON inom deras senaste produktsatsning för studiobruk, Spidercam Light. Samarbetet med dem är en viktig milstolpe för bolaget som både kommer bidra till löpande försäljning och att stärka vår kvalitetsstämpel. Spidercam(r) är inom branschen en mycket känd ledande leverantör av tjänster och teknik inom globala sportproduktioner som exempelvis OS och Champions League. Spidercam(r) har redan köpt och tagit leverans av några NEWTON-system från oss och en första version av Spidercam(r) Light användes framgångsrikt vid årets sändning av MTV Music Video Awards i Los Angeles i slutet av augusti månad. Dialogen med Spidercam(r) fortgår mot ett fördjupat samarbete och bredare framtida användning av NEWTON tillsammans med Spidercams(r) produkter.

Robin Kahlbom
VD, Intuitive Aerial AB

Rapporten i sin helhet bifogas.

Linköping 2017-11-03

För mer information kontakta:
Peter Ahlgren, Styrelseordförande
peter.ahlgren@intuitiveaerial.com mailto:peter.ahlgren@intuitiveaerial.com

Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com mailto:robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Intuitive Aerial Pressrelease 2017-11-03.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21449
Intuitive Aerial Delarsredogorelse Q3 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21450

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2017 kl 08.45.

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Med egenutvecklad teknik för kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik möjliggörs intuitivt filmande med stabil bild. Bolaget erbjuder NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud som kan användas på applikationer i rörelse, exempelvis på fordon, kranar- räls- och wiresystem. Systemet har använts i flera stora TV produktioner såsom Eurovision Song Contest, MTV Music Video Awards, Kristallen, UEFA Europa League och Red Bull Straight Rhythm. Med bolagets multirotorhelikopter AERIGON erbjuds dessutom ett fjärrstyrt flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.