Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-06

Invändningarna många mot Axkids incitament

wysiwyg_image

På Axkids stämma nyvaldes styrelseledamoten Erik Emanuelsson. Efter en lång diskussion fattades även beslut om incitamentsprogram för styrelsen och för delar av de anställda.

Beslutsförslagen till den extrainkallade bolagsstämman i måndags hade framlagts av en av de större aktieägarna.

Aktiespararna undrade över varför inte valberedningen låg bakom förslagen mot bakgrund av att ett valberedningsinstitut hade inrättats 2016, något som tydligt framgick av stämmoprotokollet. Detta faktum hade icke desto mindre förbigått styrelsen!

Aktiespararna reserverade sig för övrigt mot beslutet om incitamentsprogram i form av teckningsoptioner till styrelsen. Styrelsen bör i normalfallet endast ha fast ersättning, anser förbundet som vidare anförde att lösenkursen för programmet, som baserades på en 120 procentig aktiekursuppgång på fyra år, var alltför lågt satt. Utspädningen på nästan fem procent alldeles för hög, enligt Aktiespararna.

Förbundets maxgräns för utspädning är fem procent för samtliga utestående incitamentsprogram. Dessutom bör incitamentsprogram beslutas på ordinarie årsstämma, anser Aktiespararna.

Vid sidan av det program som riktade sig till styrelsen togs det beslut om ett incitamentsprogram för ledningen bestående av sju personer.

Aktiespararna reserverade sig även mot det sistnämnda programmet, då utspädningen totalt sett skulle bli för hög och därtill mot bakgrund av att lösenkursen var satt för lågt.

Aktiespararnas ombud undrade även varför inte samtliga anställda omfattades av programmet, inte minst sett mot bakgrund av att det totala antalet anställda - enligt den senaste årsredovisningen - uppgick till nio personer.

Motivet var att styrelsen ville att programmet skulle gälla ledningspersoner och att många anställda inte hade arbetat så länge i bolaget.

Antalet anställda var idag fler än de nio som fanns nämnda i årsredovisningen och att göra om programmet skulle innebära merkostnader, hävdade styrelsen.

Att styrelsen inte ville skjuta på beslutet till årsstämman motiverades med att en marknadschef skulle anställas och att programmet kunde utgöra ett bra incitament i det sammanhanget.

En av de större aktieägarna stödde Aktiespararna i sak och undrade om incitamentsprogrammen inte borde vänta till ordinarie stämma men röstade till sist ändå för beslutet.

Författare och bevakare: Britt-Marie Årenberg

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.