Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-23

Invent Medic Sweden: Beslut om nyemission i Invent Medic Sweden AB inför planerad notering på AktieTorget

Vid extra bolagsstämma i Invent Medic Sweden AB ("Invent Medic") den
15 december 2015 beslutades att genomföra en nyemission med
teckningstid som löper under perioden 7 januari 2016 - 28 januari
2016. Fulltecknad nyemission tillför Invent Medic 9 MSEK före
emissionskostnader. Invent Medic har erhållit teckningsförbindelser
om totalt 3 MSEK, motsvarande cirka 33,3 % av den totala
emissionslikviden.

Om Invent Medic
Invent Medic har utvecklat en medicinteknisk produkt för
icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens.
Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har
varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den
kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard för kirurgisk
behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten baseras på samma
vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den
kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är
utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna
produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och
därmed ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att
erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och
behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras
hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva
och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att
använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället.

Emissionslikvidens användande och planerad notering på AktieTorget
Invent Medic avser i januari 2016 att genomföra en nyemission inför
planerad notering på AktieTorget. Emissionslikviden är avsedd att
användas till att genomföra CE-märkning, klinisk studie, hantering av
immateriella anläggningstillgångar, uppskalning av produktion,
produktlansering i Sverige samt etablering av
licens/distributörsavtal. Invent Medic avser att genomföra
marknadslansering i Sverige i början av 2017. Bolaget har ansökt om
notering av bolagets aktier på AktieTorget. Förutsatt
marknadsplatsens godkännande beräknas första dag för handel bli den
29 februari 2016.

Erbjudandet i korthet

Teckningstid: 7 januari - 28 januari 2016.

Teckningskurs: 3,00 SEK per aktie.

Teckningspost: Anmälan om teckning ska avse lägst 1 600 aktier (4 800 SEK).

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 000 000 aktier och lägst 2 000 000 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 9 000 000 SEK före emissionskostnader. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen och därigenom även den planerade noteringen på AktieTorget är 6 000 000 SEK.

Antal aktier före nyemission: 5 020 000 stycken.

Bolagets värdering pre-money: Cirka 15,1 MSEK.

Teckningsförbindelser
Invent Medic har erhållit teckningsförbindelser om totalt 3 MSEK,
motsvarande cirka 33,3 % av den totala emissionsvolymen.

Informationsträffar
I samband med nyemissionen kommer Invent Medic att delta på
informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och
framtidsplaner. De informationsträffar bolaget genomför är gratis att
närvara vid och det kommer att bjudas på lättare förtäring. För
ytterligare information om investerarträffarna, vänligen besök
Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta
Sedermera Fondkommission på telefon 0431-47 17 00 eller e-post
anmalan@sedermera.se
(https://epost.diflex.se/owa/redir.aspx?C=35V1DKBNl06FrqhwedDbPD4dhxk8QdE...).

· 20 januari 2016 kl. 18.00 - 20.00 - InWest, kvällsträff i
Göteborg. Radisson Blu Hotel, Södra Hamngatan 59-65. Anmälan sker via
anmalan@sedermera.se

· 21 januari 2016 kl. 12.00 - 13.15 - AktieTorget, lunchträff i
Stockholm. AktieTorget, Mäster Samuelsgatan 42, plan 3. Anmälan sker
via inbjudan@aktietorget.se

· 21 januari 2016 kl. 17.00 - 20.00 - Aktiespararna, kvällsträff för
kvinnor i Stockholm. Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A.
Anmälan sker via www.aktiespararna.se/evenemang (från 8 januari).

· 25 januari 2016 kl. 17.45 - 21.00 - Aktiespararna, kvällsträff i Västerås. Elite Stats Hotellet Västerås, Stora Torget. Anmälan sker via http://www.aktiespararna.se/sajt/kontakt/lokalavdelningar/lok/aktiespara...

· 26 januari 2016 kl. 11.45 - 13.00 - Sedermera Fondkommission,
Lunchträff i Malmö. Malmö Börshus, Skeppsbron 2. Anmälan sker via
anmalan@sedermera.se

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i
samband med den planerade nyemissionen.

Memorandum och anmälningssedel
Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser
och anmälningssedel kommer att finnas för nedladdning via bolagets
(www.invent.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera
Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor senast i
samband med att teckningstiden inleds.

För frågor avseende nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Karin Bryder, VD
Telefon: 0706-83 41 44
E-post: info@inventmedic.com

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat
en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig
ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och
Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive
utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden
Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten
baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande
verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en
icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan
använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att
tillgodose ett stort medicinskt behov och därmed ett betydande
marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa
medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med
målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet
ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och
behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge
hälsoekonomiska fördelar för samhället.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/invent-medic-sweden/r/beslut-om-nyemission-i-i...
http://mb.cision.com/Main/13708/9890096/460663.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.