Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-19

Invent Medic Sweden: Bokslutskommuniké 2015 2014-07-01 - 2015-12-31

Med "Bolaget" eller "Invent Medic" avses Invent Medic Sweden AB (publ)
med organisations-nummer 556682-1046.

Invent Medic är beräknat att noteras på AktieTorget den 29 februari
2016. Första handelsdag för Bolagets aktier är således beräknad att
bli den 29 februari 2016.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Bolaget har övergått från brutet räkenskapsår till kalenderår.
Bokslutskommunikén avser därav perioden 2014-07-01 - 2015-12-31.

Rapporttiden (juli 2014 - december 2015)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,5 (0) MSEK.
· Resultat före och efter skatt uppgick till -1,16 (-0,05) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till -0,23 (-43,99) SEK.
· Soliditeten** uppgick per den 31 december 2015 till 81,2 % (20,3).

Fjärde kvartalet (oktober - december 2015)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,05 (0) MSEK.
· Resultat före och efter skatt uppgick till -1,20 (-0,01) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-7,68) SEK.

Belopp inom parentes: Avser perioden 2013-07-01 - 2014-06-30.
*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 5 020 000 aktier
per 2015-12-31. Notera att antalet aktier i Bolaget efter periodens
utgång har ökat till 8 020 000 aktier.

**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Väsentliga händelser under perioden

· Invent Medic beslutar att lansera Bolagets produkt TVS för
behandling av kvinnlig inkontinens i egen regi.

· Karin Bryder engageras som VD i Invent Medic.
· Bolaget erhåller anslag från Vinnova om cirka 0,5 MSEK.
· Invent Medic genomför en private placement som tillför Bolaget 4
MSEK.

· Vid extra bolagsstämma den 15 december 2015 beslutas att genomföra
en nyemission om 9 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Invent Medics nyemission inför notering tecknas till cirka 308 %.
Bolaget tillförs 9 MSEK före emissionskostnader och cirka 1 200 nya
aktieägare.

· Bolaget rekryterar Ulrika Andersson som kvalitetsansvarig i Invent
Medic.

Resultat i korthet

+-------------------+---------------+---------------+
|KSEK |140701 - 151231|130701 - 140630|
+-------------------+---------------+---------------+
|Rörelsens intäkter |500 |0 |
+-------------------+---------------+---------------+
|Rörelsens kostnader|-1 608 |-13 |
+-------------------+---------------+---------------+
|Rörelseresultat |-1 108 |-13 |
+-------------------+---------------+---------------+
|Periodens resultat |-1 157 |-45 |
+-------------------+---------------+---------------+

VD har ordet

När jag nu summerar den tid jag arbetat med Invent Medic kan jag
notera att vi har kunnat ta viktiga steg mot att förverkliga vår
målsättning. Vi befinner oss i en intensiv fas med högt satta mål.

Under 2015 beviljades vi ett stöd från Vinnova som möjliggjorde att vi
kunde behandla Bolagets patent-ansökningar på ett effektivt sätt.
Patenthanteringen flyttades över till en patentbyrå med
specialinriktning på medicintekniska produkter. Dessutom
möjliggjordes en undersökning av hur marknaden ser ut baserat på
genomförda analyser av konkurrenter och olika kundsegment.

Invent Medic genomförde under hösten 2015 en mindre kapitalisering om
4 MSEK, vilken gav oss ca 30 nya aktieägare. Kapitalet gav oss
möjlighet att rivstarta arbetet med en CE-märkning av produkten och
att fortsätta arbeta målmedvetet mot en marknadslansering. Vi har
kunnat anlita och arbeta med experter inom olika områden och det har
varit en mycket givande och intressant period. I slutet av januari
2016 avslutades teckningstiden i Invent Medics nyemission inför
Bolagets notering på AktieTorget. Nyemissionen tecknades till cirka
308 % och tillför Invent Medic 9 MSEK före emissionskostnader och
cirka 1 200 nya aktieägare. Vi är givetvis mycket glada över utfallet
i emissionen och jag vill passa på att hälsa nya aktieägare välkomna
till Invent Medic samt tacka alla som visat intresse och tecknat i
nyemissionen. Tack vare kapitaltillförseln kan vi genomföra de
förberedelser som krävs inför planerad marknadslansering i Sverige
och Norden under 2017.

Jag ser med tillförsikt framåt då vi nu har fått möjlighet att arbeta
fokuserat med våra program inom marknadsstrategier, kvalitetssäkring
och framför allt arbetet med att säkerställa en CE-märkning av
produkten inklusive en klinisk studie senare under 2016.

Avslutningsvis vill jag välkomna Ulrika Andersson som
kvalitetsansvarig i Invent Medic. Ulrika har en lång bakgrund inom
arbete med kvalitetssäkring och medicintekniska produkter och är helt
rätt person för arbetet. Vi har många viktiga uppgifter framför oss
och Ulrika är mycket välkommen till Invent Medic.

Karin Bryder, VD Invent Medic Sweden AB

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/invent-medic-sweden/r/bokslutskommunike-2015-2...
http://mb.cision.com/Main/13708/9916944/478911.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.