Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Invent Medic Sweden: Delårsrapport juli - september 2017

FORTSATT FOKUS PÅ CE-MÄRKNING OCH LANSERING I SVERIGE

VINNOVA BIDRAR INFÖR AKTIVITETER I RESTEN AV EUROPA

Sammanfattning av kvartalsrapporten

FÖRSTA NIO MÅNADERNA (januari - september 2017)

· Bolagets försäljning uppgick till 0 (0) KSEK.
· Övriga rörelseintäkter uppgick till 153 (0) KSEK.
· Aktiverat arbete för egen räkning 522 (663) KSEK.
· Kostnaderna uppgick till 5 886 (3 388) KSEK.
· Resultatet före och efter skatt uppgick till -5 211 (-2 734) KSEK.
· Resultat per aktie uppgick till -0,58 (-0,34) SEK.
· Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 8 972 KSEK

TREDJE KVARTALET (juli - september 2017)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 153 (0) KSEK.
· Aktiverat arbete för egen räkning 170 (186) KSEK.
· Kostnaderna uppgick till 2 076 (1 110) KSEK.
· Resultatet före och efter skatt uppgick till -1 753 (-924) KSEK.
· Resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,11) SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

· Invent Medic erhåller bidrag från Vinnova med 170 000 SEK för
projektet "Förberedande arbete för lansering av TVS i Europa (exkl.
Sverige)"

Resultat i korthet

KSEK 2017 2016 2017 2016 2016
jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec
Rörelsens intäkter 323 186 675 663 840
Rörelsens kostnader -2 076 -1 110 -5 886 -3 388 -5 073
Rörelsens resultat -1 753 -924 -5 211 -2 725 -4 233
Periodens resultat -1 753 -924 -5 211 -2 734 -4 243

VD's sammanfattning

"Vi arbetar intensivt mot vårt mål att kunna erbjuda alla kvinnor med
ansträngningsinkontinens en produkt som kan bidra till en trygg
vardag utan oro för vad som kan hända. Vår multicenterstudie pågår på
kliniker runt om i Sverige och i dagsläget är drygt 60% av
studiepopulationen rekryterad och prognoserna visar fortsatt att
studien kommer att kunna slutföras enligt plan."

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 070 683 41 44
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 oktober 2017

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat
en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig
ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och
Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive
utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden
Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten
baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande
verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en
icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan
använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att
tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett
betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och
innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till
kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet.
Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och
behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge
hälsoekonomiska fördelar för samhället. Invent Medic Sweden AB är
noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är
SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och
www.aktietorget.se
(http://www.aktietorget.se/Instrument.aspx?InstrumentID=SE0007603402)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/invent-medic-sweden/r/delarsrapport-juli---sep...
http://mb.cision.com/Main/13708/2369560/742953.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.