Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Invent Medic Sweden: Invent Medic Sweden AB presenterar kvartalsrapport för Q1

Under kvartalet säkerställde Invent Medic finansieringen av bolagets
ambitiösa

expansionsplan i Europa och USA med en övertecknad nyemission om 29,8
MSEK.

Övertecknad nyemission om 29,8 MSEK samt godkännanden om
kostnadstäckning av Efemia i Norge och Nederländerna

FÖRSTA KVARTALET

(januari-mars 2020)
? Bolagets försäljning uppgick till 402 (117) KSEK.
? Rörelsekostnaderna uppgick till 4 034 (3 090) KSEK.
? Resultatet före och efter skatt uppgick till -3 699 (-2 973) KSEK.
? Resultat per aktie uppgick till -0,34 (-0,29) SEK.
? Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 24 273 (9 651) KSEK.

Resultat i korthet

KSEK 2020 2019 2019 2018

jan-mars jan-mars jan-dec jan-dec
Försäljningsintäkter 402 117 620 41
Övriga intäkter 1 0 0 444
Rörelsens kostnader -4 034 -3 090 -13 357 -9 795
Periodens resultat -3 699 -2 973 -12 743 -9 311

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är
skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020.

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som
utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa
och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och
lätta att använda. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt
och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot
ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i
genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten
är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den
främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier
är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och
aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på
www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/invent-medic-sweden/r/invent-medic-sweden-ab-...
https://mb.cision.com/Main/13708/3104300/1242060.pdf
https://mb.cision.com/Public/13708/3104300/9c42b7447ba00aa2.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.