Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-04

Invent Medic Sweden: Invent Medic Sweden AB:s företrädesemission av units övertecknad

Den 27 februari 2020 avslutades teckningstiden i Invent Medic Sweden
AB:s ("Invent Medic" eller "Bolaget") företrädesemission av units.
Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 162 procent av
befintliga aktieägare och allmänheten (innebärande att ingen
garantiteckning tas i anspråk). Invent Medic tillförs därmed initialt
cirka 29,8 MSEK före emissionskostnader. Likviden från
företrädesemissionen och från inlösen av vidhängande
teckningsoptioner som har nyttjandeperiod i mars 2021 syftar
framförallt till att finansiera en accelererad internationell
marknadslansering av Bolagets produkt Efemia kontinensstöd.
Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 4 mars 2020.

VD Karin Bryder kommenterar

"Vi är mycket tacksamma för det stora intresset för vår
företrädesemission. Jag vill tacka både våra befintliga aktieägare
för deras förtroende och alla nya aktieägare som har valt att
investera i Invent Medic. Med det kapital som vi nu tillförs genom
emissionen kommer vi att kunna uppnå flera viktiga målsättningar för
Bolaget vilka innefattar att lansera vår första produkt, Efemia
kontinensstöd, i merparten av Europa och USA inom den kommande
treårsperioden."

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen

Företrädesemissionen av units tecknades av befintliga aktieägare och
allmänheten till totalt cirka 48,4 MSEK, motsvarande en teckningsgrad
om cirka 162 procent. Garantiteckning behövde därmed inte
verkställas. Totalt nyemitteras 4 419 180 aktier och 2 209 590
teckningsoptioner i företrädesemissionen. Invent Medic tillförs
därmed initialt cirka 29,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 5,1
MSEK (inklusive garantiersättning om cirka 2,1 MSEK). Totalt cirka 93
procent av emissionsvolymen tilldelas tecknare med företrädesrätt
(inkluderat teckningsåtagande om cirka 3,7 MSEK). De som tilldelas
units utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka
är beräknade att skickas ut idag, den 4 mars 2020. De som ej
tilldelas units i emissionen erhåller ej avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer
antalet aktier i Invent Medic att uppgå till

14 730 608 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 1 473 060,80 SEK.
Antal utestående teckningsoptioner av serie TO 1 är efter emissionens
genomförande 2 209 590 stycken.

Flaggning

Med anledning av nyligen genomförd företrädesemission uppstår
flaggning för Mandelträdet AB. Mandelträdet AB:s ägande uppgick före
företrädesemissionen till cirka 10,39 procent av aktier och kapital i
Bolaget och uppgår efter genomförandet av företrädesemissionen till
cirka 7,28 procent av aktier och kapital i Bolaget. Mandelträdet AB
ägs till 50 procent av Bolagets styrelseordförande Lars Persson
(resterande 50 procent ägs av närstående). Lars Persson äger även
aktier i Bolaget privat. Före emissionen uppgick Lars Perssons
privata innehav till cirka 6,05 procent av aktier och kapital i
Bolaget. Efter genomförandet av företrädesemissionen uppgår Perssons
privata ägande till cirka 4,43 procent av aktier och kapital i
Bolaget. Totalt uppgick Lars Perssons ägande i Invent Medic till
cirka 16,44 procent av aktier och kapital i Bolaget innan emissionen
och kommer efter initial emission av units att uppgå till cirka 11,71
procent av aktier och kapital i Bolaget.

Handel med BTU

Kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till dess att
Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering
beräknas ske i mitten/slutet av mars 2020.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic och
agerar även emissionsinstitut i samband med emissionen. Markets &
Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 mars 2020.

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som
utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa
och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och
lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs
under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt
Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot
ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i
genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten
är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den
främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier
är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och
aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på
www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/invent-medic-sweden/r/invent-medic-sweden-ab-...
https://mb.cision.com/Main/13708/3052068/1205567.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.