Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-04

Invent Medic Sweden: Kommuniké från årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Idag, den 4 maj 2016, hölls årsstämma i Invent Medic Sweden AB. Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av
antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter
och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med
vardera ett prisbasbelopp till oberoende styrelseledamöter. Vidare
beslutade stämman att en revisor skall utses samt att arvode till
revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Jan Clarén, Lars Persson och Lars Wilander
(oberoende ledamot) omväljs som styrelseledamöter samt att Gun-Britt
Fransson (oberoende ledamot) nyväljs som styrelseledamot. På stämman
beslutades även om omval av styrelseordförande Lars Persson. Vidare
beslutade stämman att bolagets revisor Lars Nilsson (anställd hos
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) omväljs till slutet av den
årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Lund i maj 2016

Invent Medic Sweden AB (publ)

STYRELSEN

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta:

Karin Bryder, VD

Telefon: 0706-83 41 44

E-post: info@inventmedic.com

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat
en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig
ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och
Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive
utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden
Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten
baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande
verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en
icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan
använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att
tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett
betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och
innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till
kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet.
Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och
behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge
hälsoekonomiska fördelar för samhället.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/invent-medic-sweden/r/kommunike-fran-arsstamma...
http://mb.cision.com/Main/13708/2001797/510666.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.