Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-08

Investment AB Latour: Årsstämma i Latour

Vid årsstämma i Investment AB Latour (publ) den 8 maj 2014 beslutades
att:

· utdelning ska ske med 5,50 kronor per aktie,

· till styrelseledamöter genom omval utse Anders Böös, Mariana
Burenstam Linder, Anders G. Carlberg, Carl Douglas, Elisabeth
Douglas, Eric Douglas, Fredrik Palmstierna, Jan Svensson och Caroline
af Ugglas. Till styrelsens ordförande valdes Fredrik Palmstierna,

· till revisor utse ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers intill slutet av
årsstämman 2015,

· bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma,
besluta om återköp av egna aktier om maximalt 10 procent av antalet
utestående aktier samt att besluta om överlåtelse av egna aktier som
betalning vid företagsförvärv och/eller i samband med bolagets
köpoptionsprogram,

· bemyndiga styrelsen att erbjuda ledande befattningshavare att på
marknadsmässiga grunder förvärva köpoptioner om maximalt 250 000
aktier av serie B, motsvarande maximalt 0,16 procent av bolagets
totala antal aktier. Beslutet innebär att aktierna kan säljas med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt villkoren för
köpoptionerna,

· valberedningen skall utses av årsstämman. Inför årsstämman 2015
utsågs Gustaf Douglas (ordförande), Björn Karlsson och Johan
Strandberg till valberedning.

Styrelsens beslut att utnyttja återköpsbemyndigande

Styrelsen beslöt vidare vid det efterföljande konstituerande
styrelsemötet att utnyttja bemyndigandet att återköpa egna aktier.

Förvärv skall kunna ske från den 9 maj 2014 till och med nästkommande
årsstämma till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet på NASDAQ OMX Stockholm.

Göteborg 2014-05-09

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson, CEO

Upplysningar kan lämnas av verkställande direktör Jan Svensson eller
ekonomi- och finansdirektör Anders Mörck, tel. 031-89 17 90.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 9 maj 2014 kl. 08:30

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/investment-ab-latour/r/arsstamma-i-latour,c958...
http://mb.cision.com/Main/487/9582177/242666.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.