Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-07

Investment AB Latour: Inbjudan till presentationen av Latours bokslutskommuniké 2018

Latour offentliggör sin bokslutskommuniké för 2018 den 14 februari kl.
08.30. Samma dag kl. 10.00 presenterar VD och koncernchef Jan
Svensson rapporten tillsammans med finansdirektör Anders Mörck och
svarar på frågor i en webbsänd telefonkonferens. Presentationen
genomförs på engelska.

För att delta på mötet och därmed ha möjlighet att ställa frågor,
vänligen ring +46 (0)8 50 55 83 55

För att följa webbsändningen vänligen använd länken:
http://event.on24.com/wcc/r/1914384-1/C7C7071901326B6D7987486E31CD0A33

Göteborg, 7 februari 2019

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en
helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där
Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består
av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 53 miljarder
kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter omkring 10 miljarder
kronor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/investment-ab-latour/r/inbjudan-till-presentat...
https://mb.cision.com/Main/487/2734502/987035.pdf

Författare Cision