Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-11

Investment AB Öresund: Beslut från Öresunds årsstämma den 11 april 2014

Vid årsstämman i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") den 11 april
2014 har bland annat följande beslut fattats:

UTDELNING
Utdelningen fastställdes, enligt styrelsens förslag, till en (1) aktie
i Bilia AB (publ) ("Bilia") för varje tiotal (10) aktier i Öresund,
med avstämningsdag den 16 april 2014. Euroclear Sweden AB räknar med
att kunna sända utdelningen, i form av aktier i Bilia, omkring den 22
april 2014.

De aktieägare vars innehav per avstämningsdagen inte är jämnt delbart
med tio (10) erhåller rätt till en andel av en aktie i Bilia enligt
följande. Varje överskjutande andel berättigar till en tiondels
(1/10) aktie i Bilia. Samtliga sådana andelar av aktier i Bilia
sammanläggs till hela aktier vilka därefter säljs av Öresund i
marknaden. Likviden, utan avdrag för courtage, kommer att utbetalas
till berättigade aktieägare.

STYRELSE OCH ARVODEN
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Årsstämman beslutade att omvälja samtliga styrelseledamöter och
Öresunds styrelse består därmed av Magnus Dybeck, Öystein
Engebretsen, Per-Olof Eriksson, Laila Freivalds, Fredrik Grevelius,
Mats Qviberg och Marcus Storch. Till styrelsens ordförande omvaldes
Mats Qviberg och till vice ordförande omvaldes Per-Olof Eriksson,
allt enligt valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
arvodet till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av Öresund,
oförändrat skall utgå med 240.000 kronor till envar av styrelsens
ordförande och vice ordförande och med 180.000 kronor till envar av
övriga ledamöter.

REVISORER
Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB med huvudansvarig revisor
Anders Bäckström omvaldes för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

SYNTETISKA ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att genomföra syntetiska återköp av högst 2.200.000 egna
aktier, dock motsvarande totalt högst 300 miljoner kronor.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare (VD).

PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om
oförändrade principer för utseende av valberedning. Principerna finns
tillgängliga på Öresunds webbplats, www.oresund.se.

Stockholm den 11 april 2014

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Fredrik Grevelius, verkställande direktör, telefon
08 - 402 33 00.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden,
lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i
noteringsavtal.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/investment-ab-oresund/r/beslut-fran-oresunds-a...
http://mb.cision.com/Main/1772/9566744/232680.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.