Du är här

2017-10-10

Investment AB Öresund: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

· Substansvärdet ökade med 6,2 procent till 128 kronor per aktie
· Index steg med 12,5 procent
· Resultatet per aktie uppgick till 8,65 (24,54) kronor

SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 6,2 PROCENT

Koncernens substansvärde uppgick den 30 september 2017 till 128 kronor
per aktie[1], vilket är en ökning med 6,2 procent justerat för lämnad
utdelning sedan utgången av 2016 (124 kronor per aktie den 31
december 2016). Detta är 6,3 procentenheter sämre än SIX Return Index
("Index"), som steg med 12,5 procent under motsvarande period. Under
årets tredje kvartal ökade substansvärdet med 1,7 procent. Index steg
under motsvarande period med 1,5 procent.

Större[2] positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden, 1
januari - 30 september 2017, hade innehaven i Fabege, Bulten,
Svolder, Oriflame, Ework Group och SEB. Större negativ påverkan på
substansvärdet under delårsperioden hade innehavet i Bilia.

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 september 2017 var 136,00
kronor (152,50 kronor den 31 december 2016), vilket innebar en
totalavkastning, justerad för lämnad utdelning, om -8 (37) procent
under delårsperioden.

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 SEPTEMBER 2017

Antal Kurs, Marknads-värde, Mkr Kr/aktie Andel, %
kr[3]
Noterade värdepapper
Bilia 10 89,75 960 21 16,5
695
700
Fabege 5 500 166,90 918 20 15,7
000
Svolder 2 031 229,00 465 10 8,0
313
Scandi Standard 6 962 60,00 418 9 7,2
588
SEB 3 750 107,20 402 9 6,9
000
Nordax 6 476 47,80 310 7 5,3
591
Oriflame 1 054 277,50 293 6 5,0
470
Bulten 2 263 126,00 285 6 4,9
535
Catena Media 3 577 76,00 272 6 4,7
929
Ambea 3 166 85,25 270 6 4,6
667
Övriga noterade 768 17 13,2
värdepapper
Summa 5 360 118 91,9
noterade värdepapper

Onoterade
värdepapper
Summa 250 6 4,3
onoterade värdepapper
Övriga tillgångar och 223 5 3,8
skulder, netto[4]
Totalt 5 833 128 100,0

Delårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande
länk.

Stockholm den 10 oktober 2017
Gustav Lindner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Gustav Lindner, telefon 08 - 402 33 00.

----------------------------------------------------------------------

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket
motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund
(publ) ("Öresund").

Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.
[2] Överstigande 50 Mkr.

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Varav likvida medel uppgick till 230 Mkr.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/investment-ab-oresund/r/delarsrapport-1-januar...
http://mb.cision.com/Main/1772/2363727/733849.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.