Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-03

Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 - 31 januari 2016

·
Substansvärdet[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) minskade med
7,8 procent till 190 kronor per aktie

·
Index[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftn2) sjönk med 7,1 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JANUARI 2016

Antal Marknads-värde, Kr/akt Andel,
Mkr[3] (http://connect.ne.cisi ie %
on.com#_ftn3)
Noterade värdepapper
Bilia 5 080 820 36 19,0
350
Fabege 5 500 727 32 16,8
000
Oriflame 2 802 338 15 7,8
990
SEB 4 100 336 15 7,8
000
MQ Holding 6 057 257 11 5,9
170
Svolder 2 322 257 11 5,9
435
TeliaSonera 4 500 181 8 4,2
000
Bulten 2 263 174 8 4,0
535
Scandi Standard 3 004 164 7 3,8
297
Övriga noterade 602 26 13,9
värdepapper
Summa noterade 3 857 170 89,1
värdepapper
Onoterade värdepapper
Acne Studios 215 9 5,0
Övriga onoterade 42 2 1,0
värdepapper
Summa onoterade 258 11 6,0
värdepapper
Övriga tillgångar och 213 9 4,9
skulder,
netto[4] (http://connec
t.ne.cision.com#
_ftn4)
Totalt 4 327 190 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 januari 2016 var 206,50
kronor.

KALENDER

Årsredovisning för 29 februari 2016
2015
Delårsrapport, 13 april 2016, klockan 08.00
januari - mars 2016
Årsstämma 18 april 2016, klockan 14.00, IVAs
Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i
Stockholm
Delårsrapport, 8 juli 2016, klockan 08.00
januari - juni 2016
Delårsrapport, 11 oktober 2016, klockan 08.00
januari - september
2016

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje
arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid
kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället
lämnas. Substansvärdet avseende juli 2016 redovisas den 12 augusti
2016. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större
dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats
www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 februari 2016

Gustav Lindner
Verkställande direktör

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden,
lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i
noteringsavtal.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Substansvärdet per aktie
är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade
antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund").

Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.
[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) Avser SIX Return Index.

[3] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref3) Baserat på sista köpkurs
under ordinarie handel.

[4] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref4) Varav likvida medel
uppgick till 213 Mkr.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/investment-ab-oresund/r/oresunds-substansvarde...
http://mb.cision.com/Main/1772/9906378/471822.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.