Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-05

Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 januari - 30 april 2014

· Substansvärdet[1] (http://#_ftn1) ökade med 14,9 procent till 152
kronor per aktie

· Index[2] (http://#_ftn2) steg med 7,0 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 APRIL 2014

Värdepapper Antal Marknads-värde, Mkr Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege 6 000 546 24 15,8
000
Bilia 2 224 475 21 13,8
728
SEB A 2 500 224 10 6,5
000
TeliaSonera 4 000 189 8 5,5
000
ABB 1 000 160 7 4,6
000
Svolder 1 702 157 7 4,5
099
Volvo 1 500 154 7 4,5
000
MQ Holding 4 629 124 5 3,6
300
Övriga noterade värdepapper 653 29 19,0
Summa noterade värdepapper 2 681 118 77,8
Onoterade värdepapper
Carnegie[3] (http://#_ftn3) 309 14 9,0
Acne 133 6 3,9
Övriga onoterade 32 1 0,9
värdepapper
Summa onoterade värdepapper 473 21 13,7
Övriga tillgångar och 293 13 8,5
skulder,
netto[4] (http://#_ftn4)
Totalt 3 447 152 100,0

Börskursen den 30 april 2014 var 161,00 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari - juni 2014 9 juli 2014, klockan 08.00
Delårsrapport, januari - september 2014 9 oktober 2014, klockan 08.00

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje
arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid
kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället
lämnas. Substansvärdet avseende juli 2014 redovisas den 15 augusti
2014. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större
dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats
www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 6 maj 2014

Fredrik Grevelius
Verkställande direktör

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://#_ftnref1) Substansvärdet per aktie är beräknat på
22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i
Investment AB Öresund (publ) ("Öresund").

Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.
[2] (http://#_ftnref2) Avser SIX Return Index.

[3] (http://#_ftnref3) Avser aktier, konvertibla preferensaktier och
konvertibelt förlagslån.

[4] (http://#_ftnref4) Varav likvida medel uppgick till 289 Mkr.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/investment-ab-oresund/r/oresunds-substansvarde...
http://mb.cision.com/Main/1772/9578958/240771.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.