Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-04

Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 januari - 30 april 2016

· Substansvärdet[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) ökade med
2,3 procent till 203 kronor per aktie

· Index[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftn2) sjönk med 2,5
procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 APRIL 2016

Antal Marknads-värde, Kr/akt Andel,
ie %
Mkr[3] (http://co
nnect.ne.cisio
n.com#_ftn3)
Noterade värdepapper
Bilia 5 210 350 995 44 21,5
Fabege 5 500 000 735 32 15,9
Oriflame 2 802 990 451 20 9,8
SEB 5 000 000 384 17 8,3
Svolder 2 386 554 304 13 6,6
MQ Holding 6 057 170 241 11 5,2
Bulten 2 263 535 172 8 3,7
ABB 1 000 000 170 7 3,7
Scandi Standard 2 989 845 168 7 3,6
Övriga noterade 612 27 13,2
värdepapper
Summa noterade 4 231 186 91,6
värdepapper
Onoterade värdepapper
Acne Studios 215 9 4,7
Övriga onoterade 42 2 0,9
värdepapper
Summa onoterade 257 11 5,6
värdepapper
Övriga tillgångar och 132 6 2,9
skulder,
netto[4] (http://connec
t.ne.cision.com#
_ftn4)
Totalt 4 621 203 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 april 2016 var 225,00
kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari - juni 2016 8 juli 2016, klockan 08.00
Delårsrapport, januari - september 2016 11 oktober 2016, klockan 08.00

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje
arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid
kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället
lämnas. Substansvärdet avseende juli 2016 redovisas den 12 augusti
2016. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större
dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats
www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 4 maj 2016

Gustav Lindner
Verkställande direktör

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden,
lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i
noteringsavtal.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Substansvärdet per aktie
är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade
antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund").

Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.
[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) Avser SIX Return Index.

[3] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref3) Baserat på sista köpkurs
under ordinarie handel.

[4] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref4) Varav likvida medel
uppgick till 127 Mkr.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/investment-ab-oresund/r/oresunds-substansvarde...
http://mb.cision.com/Main/1772/2001790/510824.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.