Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-14

Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 januari - 31 juli 2014

· Substansvärdet[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) ökade med
14,0 procent till 150 kronor per aktie

· Index[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftn2) steg med 8,6 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2014

Värdepapper Antal Marknadsvärde, Kr/akt Andel, %
Mkr ie
Noterade värdepapper
Fabege 5 500 520 23 15,2
000
Bilia 2 224 417 18 12,2
728
SEB A 2 500 232 10 6,8
000
TeliaSonera 4 000 207 9 6,1
000
Svolder 1 778 172 8 5,0
452
ABB 1 000 159 7 4,7
000
MQ Holding 4 729 140 6 4,1
300
Securitas 1 600 128 6 3,8
000
Övriga noterade värdepapper 666 29 19,5
Summa noterade värdepapper 2 643 116 77,3
Onoterade värdepapper
Carnegie[3] (http://connect.ne.cision.c 299 13 8,7
om#_ftn3)
Acne 133 6 3,9
Övriga onoterade värdepapper 32 1 0,9
Summa onoterade värdepapper 463 20 13,5
Övriga tillgångar och skulder, 313 14 9,2
netto[4] (http://connect.ne.cision.com#
_ftn4)
Totalt 3 419 150 100,0

Börskursen den 31 juli 2014 var 155,50 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, 9 oktober 2014, klockan 08.00
januari - september
2014
Bokslutskommuniké 23 januari 2015, klockan 08.00
2014
Årsstämma 27 mars 2015, klockan 14.00 i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje
arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid
kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället
lämnas. Substansvärdet avseende juli 2014 redovisas den 15 augusti
2014. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större
dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats
www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 15 augusti 2014

Fredrik Grevelius

Verkställande direktör

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Substansvärdet per aktie
är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade
antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund").

Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.
[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) Avser SIX Return Index.

[3] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref3) Avser aktier, konvertibla
preferensaktier och konvertibelt förlagslån.

[4] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref4) Varav likvida medel
uppgick till 323 Mkr.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/investment-ab-oresund/r/oresunds-substansvarde...
http://mb.cision.com/Main/1772/9626270/274878.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.