Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-13

Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 januari - 31 juli 2015

·
Substansvärdet[1] (http://#_ftn1) ökade med 23,5 procent till 188
kronor per aktie

·
Index[2] (http://#_ftn2) steg med 15,5 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2015

Antal Marknads-värde, Mkr Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia 5 080 881 39 20,6
350
Fabege 5 500 658 29 15,4
000
SEB 2 500 260 11 6,1
000
Svolder 2 267 244 11 5,7
859
Oriflame 1 823 233 10 5,4
775
MQ Holding 6 000 233 10 5,4
000
ABB 1 000 175 8 4,1
000
Bulten 2 163 173 8 4,0
535
SCA 700 172 8 4,0
000
Övriga noterade värdepapper 619 27 14,5
Summa noterade värdepapper 3 647 160 85,2
Onoterade värdepapper
Carnegie[3] (http://#_ftn3) 360 16 8,4
Övriga onoterade 187 8 4,4
värdepapper
Summa onoterade värdepapper 547 24 12,8
Övriga tillgångar och 89 4 2,1
skulder,
netto[4] (http://#_ftn4)
Totalt 4 283 188 100,0

Öresunds börskurs den 31 juli 2015 var 173,00 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, 9 oktober 2015, klockan 08.00
januari - september
2015
Bokslutskommuniké 22 januari 2016, klockan 08.00
2015
Årsstämma 18 april 2016, klockan 14.00 i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje
arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid
kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället
lämnas. Substansvärdet avseende juli 2015 redovisas den 14 augusti
2015. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större
dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats
www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 14 augusti 2015

Gustav Lindner
Verkställande direktör

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden,
lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i
noteringsavtal.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://#_ftnref1) Substansvärdet per aktie är beräknat på
22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i
Investment AB Öresund (publ) ("Öresund").

Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (79.361
aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,1 kronor per
aktie.

[2] (http://#_ftnref2) Avser SIX Return Index.

[3] (http://#_ftnref3) Avser aktier, konvertibla preferensaktier och
konvertibelt förlagslån.

[4] (http://#_ftnref4) Varav likvida medel uppgick till 100 Mkr.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/investment-ab-oresund/r/oresunds-substansvarde...
http://mb.cision.com/Main/1772/9813437/407680.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.