Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 januari - 31 oktober 2021

  • Substansvärdet[1] ökade med 19,1 procent till 146 kronor per aktie
  • SIX Return Index steg med 30,2 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2021

Antal Marknads-värde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
aktier
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 1 509 33 22,7
000
Musti Group[3] 1 710 577 13 8,7
309
Catena Media[4] 5 700 521 11 7,8
000
Stenhus Fastigheter 20 729 463 10 7,0
777
Scandi Standard 10 100 431 9 6,5
000
SEB 3 100 417 9 6,3
000
Fabege 2 250 327 7 4,9
000
Q-linea 2 234 317 7 4,8
000
Ovzon 6 089 301 7 4,5
828
Nordnet 1 600 267 6 4,0
000
Övriga noterade 856 19 12,9
värdepapper
Summa noterade 5 986 132 90,1
värdepapper

Onoterade 148 3 2,2
värdepapper
Övriga tillgångar 374 8 5,6
och skulder,
netto[5]
Totalt, före 6 507 143 97,9
återlagd beslutad
ännu ej utbetald
utdelning
Återlagd beslutad 136 3 2,1
ännu ej utbetald
utdelning[6]
Totalt, efter 6 644 146 100,0
återlagd beslutad
ännu ej utbetald
utdelning[6]

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 oktober 2021 var 149,40 kronor.

KALENDER

Bokslutskommuniké 2021                                                                       27 januari 2022, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari - mars 2022                                                        13 april 2022, klockan 08.00 CET
Årsstämma                                                                                              20 april 2022, klockan 14.00 CET i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 november 2021

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2021 klockan 08.30 CET.

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 31 oktober 2021 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 655.504 till en genomsnittlig köpkurs om 152 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[3] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 33,94.

[4] Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 38,20 kronor per teckningsoption.

[5] Varav likvida medel uppgick till 484 Mkr.

[6] Årsstämman den 10 maj 2021 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen, motsvarande totalt 273 Mkr. I maj 2021 utbetalades 136 Mkr och den 17 november 2021 beräknas den andra utdelningen om 136 Mkr att utbetalas.

Författare Cision