Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-28

Investment AB Öresund: Öresunds valberedning inför årsstämman 2019

Enligt gällande principer för utseende av valberedning i Investment AB
Öresund (publ) ("Öresund" eller "Bolaget") skall valberedningen bestå
av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller
aktieägargrupperna i Bolaget. Namnen på valberedningens ledamöter
samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex
månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart
före offentliggörandet.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den
ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte
valberedningen enas om annat. Det åligger valberedningens ordförande
att sammankalla valberedningen.

Enligt ovan består Öresunds valberedning av:

· Mats Qviberg, representerande Mats Qviberg med familj
· Sten Dybeck, representerande Sten Dybeck med familj
· Magnus Hybbinette, representerande Elsa och Harry Gabrielssons
Stiftelse

· Astrid Ohlin, representerande sig själv
Mats Qviberg har utsetts till ordförande i valberedningen. Mats
Qviberg är i dag ordförande i Bolagets styrelse. Valberedningen
avviker från "Svensk kod för bolagsstyrning" vad gäller att
styrelsens ordförande även är ordförande i valberedningen.
Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen
är en central del i utövandet av ägande.

Årsstämman kommer att hållas fredagen den 12 april 2019 klockan 14.00
i Stockholm. Valberedningen har för avsikt att i god tid före
årsstämman presentera förslag avseende val av styrelse samt övriga
frågor valberedningen har att behandla.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det
via e-post till: info@oresund.se eller med post till: Valberedningen,
Investment AB Öresund, Box 7621, 103 94 Stockholm.

Stockholm den 28 september 2018

Valberedningen i Öresund

Mats Qviberg
Ordförande i valberedningen

Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 september 2018
klockan 10.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/investment-ab-oresund/r/oresunds-valberedning-...
http://mb.cision.com/Main/1772/2629285/917010.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.