Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Investment AB Spiltans substansvärde per 2021-10-31

Substansvärdet i Spiltan beräknades till 207,41 kr per aktie.

Vid senaste substansberäkningen den 30 september 2021, fastställdes substansvärdet till 208,71 kr per aktie.

Investment AB Spiltan fokuserar på sektorerna tech, finans, fastigheter och industri. Mer information om substansvärdets fördelning och vilka bolag som ingår i investmentbolagets portfölj finns i den bifogade substansrapporten.
 
Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas veckovis, på tisdagar. Senaste stängningskurs för Spiltanaktien var 229 kr per den 26 oktober 2021.

För mer information, kontakta:


Kent Söderström, CFO Investment AB Spiltan, tel: +46-73-330 72 80 eller kent@spiltan.se

Om Spiltan


Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som investerar i noterade och onoterade svenska tillväxtföretag. Spiltan äger idag en portfölj värderad till cirka 6,5 miljarder kronor som består av tech, finans, fastigheter och industri. Några av innehaven: Paradox Interactive, NuvoAir, Besedo, P&E Fastigheter, Captario och Spiltan Fonder. Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas veckovis, på tisdagar. Mer information finns på Spiltan.se.

Bifogade filer


Substansrapport Investment AB Spiltan 2021 10 31

Författare MFN