Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-18

Investor: Altor och Investor avyttrar majoriteten i Lindorff till Nordic Capital

Altor (42% av kapitalet/50% av rösterna) och Investor (58% av
kapitalet/50% av rösterna) har ingått avtal om att avyttra
majoriteten i Lindorff till Nordic Capital för ett skuldfritt värde
om 2,3 Mdr euro, varav en villkorad tilläggsköpeskilling om maximalt
200 MEUR plus årlig ränta.

Altor och Investor kommer att kvarstå som ägare av maximalt 315 MEUR
av aktiekapitalet i Lindorff, varav Investor kommer att äga 58
procent.

Tilläggsköpeskillingens maximala värde uppgår till 200 MEUR plus 8
procent årlig ränta och är villkorad av avkastningen på den nya
aktieinvesteringen. Investors andel av tilläggsköpeskillingen uppgår
till 58 procent.

"Lindorff gynnas av en stark position på de mogna nordiska marknaderna
där vi har utvecklat en heltäckande strategi och en integrerad modell
för hantering av krediter. Vi använder nu denna modell som en bas för
vår tillväxt i Kontinentaleuropa för att hjälpa banker att hantera
deras problemkrediter. Vi upplever en mycket stark tillväxt och med
hjälp av vår nya ägare, som har ett starkt track record inom den
finansiella industrin, får vi tillgång till såväl djup kunskap och
nätverk som ytterligare kapital för att fullfölja vår
tillväxtstrategi", kommenterar Endre Rangnes, vd för Lindorff Group.

"Lindorff har en stark affärsmodell och har utvecklats väl under
Altors och vårt ägande. Vi anser att Lindorff nu är redo för nästa
utvecklingsfas med en ny huvudägare och vi ser fram emot att
fortsätta ta del av Lindorffs framgångar", kommenterar Börje Ekholm,
vd för Investor AB.

Transaktionen värderar Investors innehav i Lindorff till 8,5 Mdr
kronor. Vid transaktionens slutförande kommer Investor att erhålla
åtminstone 5,8 Mdr kronor i likvida medel. Den återstående
ägarandelen och tilläggsköpeskillingen utgör resterande del. Den
positiva påverkan på Investors substansvärde beräknas till 3,3 Mdr
kronor, jämfört med det rapporterade värdet om 5,2 Mdr kronor per den
30 juni 2014.

Investor investerade ursprungligen i Lindorff 2008. Den totala
investeringen uppgår till 4,0 Mdr kronor.

Investors innehav i Lindorff kommer att redovisas under övriga
finansiella investeringar.

Transaktionen villkoras av godkännande hos berörda
konkurrensmyndigheter, vilket förväntas under det fjärde kvartalet
2014.

För ytterligare information:
Stefan Stern, Chef Corporate Relations and Communications: 08-614 20
58, 070-636 74 17

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30
Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år
sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella
kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella
kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att
göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar Atlas Copco,
SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/investor/r/altor-och-investor-avyttrar-majorit...
http://mb.cision.com/Main/1084/9618536/268175.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.