Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-23

Investor: Bokslutskommuniké 2017

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

· Det justerade substansvärdet*, baserat på bedömda marknadsvärden
för de större helägda dotterföretagen och partnerägda investeringarna
inom Patricia Industries, uppgick till 384.747 Mkr (503 kronor per
aktie) per den 31 december 2017, en ökning om 4.607 Mkr, motsvarande
1 procent, under kvartalet.

· Det rapporterade substansvärdet1)* uppgick till 336.262 Mkr (440
kronor per aktie) per den 31 december 2017, en ökning med 681 Mkr,
motsvarande 0 procent, under kvartalet.

· Noterade Kärninvesteringar genererade en totalavkastning* om 0
procent.

· Inom Patricia Industries uppgick den organiska
omsättningstillväxten för de större helägda dotterföretagen till 3
procent. Mölnlyckes lönsamhet fortsatte att förbättras sekventiellt
och var i linje med föregående år.

· Aleris övergripande utveckling är fortsatt otillfredsställande.
Det redovisade värdet har skrivits ned med 1 Mdr kronor och arbetet
med att förbättra stabiliteten och lönsamheten har intensifierats.
Värdeförändringen på Investors investeringar i EQT uppgick till 7
procent i konstant valuta.

· Investor tillsköt netto 813 Mkr till EQT. Styrelsen föreslår en
utdelning om 12,00 (11,00) per aktie, uppdelad på två utbetalningar,
8,00 kr per aktie i maj 2018 och 4,00 kr per aktie i november 2018.

Finansiell information 2017

· Tillväxten i justerat och rapporterat substansvärde, inklusive
återlagd utdelning, uppgick till 16 procent respektive 15 procent.

· Påverkan på förändringen av det rapporterade substansvärdet
uppgick till 36.185 (28.276) Mkr, varav: Noterade Kärninvesteringar
42.636 (30.936) Mkr, Patricia Industries 766 (4.438) Mkr, EQT 3.144
(1.986) Mkr och betald utdelning -8.411 (-7.635) Mkr.

· Skuldsättningsgraden* (nettoskuld/rapporterade totala tillgångar)
uppgick till 3,5 (5,3) procent per den 31 december 2017. Koncernens
nettoomsättning uppgick till 34.381 Mkr (31.742).

· Koncernens resultat för perioden, inklusive orealiserad
värdeförändring, uppgick till 44.298 Mkr (57,96 kronor per aktie före
utspädning), jämfört med 33.665 Mkr (44,09 kronor per aktie före
utspädning) 2016.

För ytterligare information:
Stefan Stern, Chef Corporate Relations, Sustainability and
Communications: 08-614 20 58, 070-636 74 17

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30
Denna information är sådan information som Investor AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 januari 2017 kl. 8.15 CET.

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är
en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag.
Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk
och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag
best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat, ABB, Atlas Copco,
Ericsson, Mölnlycke och SEB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/investor/r/bokslutskommunike-2017,c2436223
http://mb.cision.com/Main/1084/2436223/780786.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.