Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-18

Investor: Delårsredogörelse januari-september 2019

"Investors tredje kvartal var starkt och det justerade substansvärdet
ökade med 8 procent. EQT AB noterades framgångsrikt på NASDAQ
Stockholm och våra dotterföretag rapporterade god vinsttillväxt. I
det rådande konjunkturläget fokuserar vi på att säkerställa att våra
företag är agila liksom att Investor bibehåller finansiell
flexibilitet."

Johan Forssell, vd och koncernchef Investor
Viktiga händelser under det tredje kvartalet

· Det justerade substansvärdet* uppgick till 455 921 Mkr (596 kronor
per aktie) per den 30 september 2019, en ökning om 34 319 Mkr,
motsvarande 8 procent under kvartalet. Totalavkastningen uppgick till
8 procent under kvartalet, jämfört med 2 procent för SIXRX
avkastningsindex.

· Noterade Bolag genererade en totalavkastning* om 2 procent. Aktier i
ABB förvärvades för totalt 1,3 Mdr kronor.

· Baserat på bedömda marknadsvärden ökade värdet på Patricia
Industries, exklusive dess kassa, med 13 procent.

· Omsättningstillväxten (pro forma) för de större dotterföretagen
uppgick till 14 procent, varav 6 procent organiskt i konstant valuta.
Rapporterad EBITA ökade med 33 procent. Justerat för relevanta
jämförelsestörande poster ökade EBITA med 22 procent. Mölnlyckes
organiska omsättningstillväxt uppgick till 7 procent i konstant
valuta.

· EQT AB noterades framgångsrikt på NASDAQ Stockholm. Per den 30
september 2019 uppgick värdet på vårt innehav i EQT AB till 15 Mdr
kronor. Tillsammans med våra fondinvesteringar uppgår våra totala
investeringar i EQT till 37 Mdr kronor.

· Skuldsättningsgraden* (nettoskuld/rapporterade totala tillgångar)
uppgick till 4,6 (6,1 31 december 2018) procent 30 september 2019.

För ytterligare information:

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet:
070-550 35 00
viveka.hirdman.ryrberg@investorab.com
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig:
0735-24 21 30
magnus.dalhammar@investorab.com

Denna information är sådan information som Investor AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 oktober 2019 kl. 08:15 CET.

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som grundades av familjen Wallenberg 1916, är en engagerad
ägare av högkvalitativa globala företag. Vi har ett långsiktigt
investeringsperspektiv. Genom styrelserepresentation, industriell
erfarenhet, vårt nätverk och finansiella styrka, arbetar vi efter att
våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Våra
innehav inkluderar ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/investor/r/delarsredogorelse-januari-septembe...
https://mb.cision.com/Main/1084/2935464/1125485.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.