Du är här

2017-09-20

Investor: Valberedning för Investor AB inför årsstämma 2018

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Investors
valberedning utses av de fyra till röstetalet största
aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en representant.
Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden.

De fyra till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till
ägargrupperingar) per den 31 augusti 2017 som önskat utse en
representant till valberedningen utgjordes av Wallenbergstiftelserna,
AMF och AMF Fonder, SEB-Stiftelsen och Alecta. Dessa har utsett
varsin representant, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens
ordförande utgöra Investors valberedning.

Valberedningens ledamöter:
Michael Treschow, Wallenbergstiftelserna
Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder
Lars Isacsson, SEB-Stiftelsen
Ramsay Brufer, Alecta
Jacob Wallenberg, styrelseordförande i Investor AB

De fyra ägarrepresentanterna i valberedningen representerar
tillsammans cirka 65 procent av röstetalet för samtliga aktier i
bolaget.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående
frågor att föreläggas årsstämman 2018 för beslut:

· förslag till stämmoordförande,
· förslag till styrelse,
· förslag till styrelseordförande,
· förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande
och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,

· förslag till revisorer,
· förslag till arvode för bolagets revisorer och
· i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i
nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman för Investor AB kommer att hållas tisdagen den 8 maj, 2018,
på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Investors valberedning kan
göra det via e-post till: valberedning@investorab.com eller med brev
till adressen: Investor AB, Att: Valberedningen, 103 32 Stockholm,
senast den 13 mars 2018.

För ytterligare information:
Stefan Stern, Chef Corporate Relations, Sustainability and
Communications: 08-614 20 58, 070-636 74 17

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30
Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är
en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag.
Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk
och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag
best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat, ABB, Atlas Copco,
Ericsson, Mölnlycke och SEB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/investor/r/valberedning-for-investor-ab-infor-...
http://mb.cision.com/Main/1084/2350293/724957.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.