Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-16

INVISIO Communications AB: INVISIO Communications möjliggör poströstning samt vidtar försiktighetsåtgärder inför års...

Styrelsen i INVISIO Communications AB har beslutat att aktieägare i
INVISIO Communications ska kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman
2020 genom att förhandsrösta per post. Avsikten är att minimera
antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen, som ett led i
strävan att minimera risken för spridning av coronaviruset covid-19.

INVISIO Communications vill uppmana samtliga aktieägare att, på det
sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten till poströstning.

Poströstning

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver
att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken, använda ett formulär för
poströstning som finns tillgängligt på INVISIO Communications hemsida
tillsammans med ytterligare instruktioner,
https://invisio.com/investors/se/bolagsstyrning/bolagsstaemma/.

· Poströstningsformuläret ska skickas till INVISIO Communications
per post till INVISIO Communications AB, Att: Bolagsstämma, Box 151,
201 21 Malmö eller per e-post till bolagsstamma@invisio.com.

· Poströstningsformuläret måste vara INVISIO Communications
tillhanda senast måndagen den 4 maj 2020 kl. 17.00.

Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är
förvaltarregistrerade) och anmälan till årsstämman måste ha skett
senast den 28 april 2020 även om aktieägaren väljer att poströsta
före årsstämman. Instruktioner om detta finns i kallelsen till
årsstämman.

Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller
annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte
förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så
sker är rösten ogiltig.

Försiktighetsåtgärder med anledning av covid-19 (coronaviruset)

Som tidigare angetts i kallelsen till årsstämman kommer INVISIO
Communications även att vidta fler åtgärder vid stämman för att
begränsa smittspridning. Detta innebär bland annat att:

· Inregistrering sker från kl. 12.45 (årsstämman börjar kl. 13.00)
och att aktieägarna vänligen ombeds att vänta utomhus till dess
inregistreringen öppnar.

· Närvarande på stämman kommer att placeras väl utspridda i
stämmolokalen.

· Antalet närvarande styrelseledamöter, bolagsledning samt icke
aktieägare kommer att begränsas.

· VD kommer ej att hålla anförande på bolagsstämman, ett
videoinspelat anförande kommer istället att läggas upp på bolagets
webbplats efter stämman. Övriga anföranden kommer att kortas ned.

· Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.
· Ingen generell frågestund kommer att äga rum utan frågorna på
stämman kommer att koncentreras till beslutspunkterna på
dagordningen.

Med hänsyn till smittorisken avråder bolaget från deltagande i
stämmolokalen, och rekommenderar aktieägarna att delta genom
poströstning enligt ovan. INVISIO Communications följer den fortsatta
utvecklingen och kommer vid behov att på sin hemsida,
www.invisio.com, uppdatera informationen om vilka ytterligare
åtgärder som eventuellt vidtas i samband med årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 7722 | E-post: lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 7735 | E-post: thl@invisio.com

Om INVISIO Communications AB (publ)

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör
det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer
att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget
kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett
ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och
integration. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och
försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien och via ett globalt
nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är
noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på
företagets webbplats www.invisio.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/invisio-communications-ab/r/invisio-communica...
https://mb.cision.com/Main/17798/3090179/1230820.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.