Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-02

INVISIO Communications AB: Kommuniké från årsstämma i INVISIO Communications AB den 2 maj 2019

INVISIO Communications årsstämma, som hölls den 2 maj 2019 i
Stockholm, beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen
och valberedningen lagt fram.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018.
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,70
kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes måndagen den 6 maj
2019. Utdelningen beräknas betalas ut till aktieägarna runt torsdagen
den 9 maj 2019. Årsstämman beslutade att resterande del av
vinstmedlen förs över i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för 2018.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex
stycken, utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Annika
Andersson, Charlotta Falvin, Lage Jonason, Martin Krupicka samt
Ulrika Hagdahl och Charlott Samuelsson valdes till ny
styrelseledamot. Vidare valdes Annika Andersson till ny
styrelseordförande. Lars Röckert hade avböjt omval.

Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande med
450 000 kronor och till var och en av styrelsens övriga ledamöter med
180 000 kronor. Ersättning till ordförande i ersättningsutskottet
respektive revisionsutskottet utgår med 60 000 kronor vardera och 40
000 kronor ska kunna utgå till ytterligare maximalt två
utskottsledamöter.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill
slutet av årsstämman 2020. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att
Mats Åkerlund är huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

Årsstämman beslutade om att anta ett personaloptionsprogram, om
emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: + 45 5372 7722 | E-post: lhh@invisio.com
Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7735 | E-post: thl@invisio.com

Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör
det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer
att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget
kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett
ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och
integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners
samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA,
Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är
noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på
företagets webbplats www.invisio.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/invisio-communications-ab/r/kommunike-fran-ar...
https://mb.cision.com/Main/17798/2802266/1036239.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.