Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-06

Invuo Technologies AB: Invuo beslutar om nyemissioner och säljer SDS-lånen till AJ Group

Invuo Technologies AB (publ) ("Invuo") har träffat ett avtal med AJ
Group ("AJ Group") som tillför finansiell flexibilitet till Invuo.
Avtalet innebär att AJ Group ska investera cirka 52 miljoner kronor i
aktier samt genom att förvärva SDS-lånen så som beskrivet i detalj
nedan.

Styrelsen för Invuo har, med stöd av bemyndigande från årsstämman
2017, beslutat att genomföra en riktad emission av aktier om cirka 26
miljoner kronor till den nya strategiska investeraren, AJ Group, som
är ett ytterst framgångsrikt multinationellt konglomerat.
Teckningskursen har fastställts till 1,60 kronor baserat på den
volymvägda genomsnittskursen för Invuos aktie mellan 12 februari 2018
och 2 mars 2018. Emissionen kommer att tillföra Invuo sammanlagt 26
135 849,60 kronor och totalt har 16 334 906 aktier emitterats.
Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kontant betalning
senast den 30 mars 2018, eller sådant senare datum som styrelsen
bestämmer. Emissionen kommer att medföra en utspädning för Invuos
nuvarande aktieägare om cirka 16,6 procent, efter full utspädning.

Emissionen har genomförts med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och rätt att teckna aktierna har endast tillkommit AJ
Group. Syftet med emissionen, och anledningen till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka Invuos finansiella
ställning. Enligt styrelsens bedömning var en riktad emission av
aktier vid detta tillfälle det för Invuo mest gynnsamma sättet att
stärka Invuos finansiella ställning och styrelsen bedömde att den
valda metoden inte innebar en otillbörlig fördel för aktietecknaren.

Vidare kommer AJ Group att köpa Invuos lån till Seamless Distribtuion
Systems AB (publ) ("SDS") för ett sammanlagt belopp om 20 miljoner
kronor. Efter köpet kommer SDS inte att ha några utestående skulder
till Invuo.

I tillägg till ovan har Invuo och AJ Group kommit överens, som en del
av transaktionen, om att Invuo ska föreslå årsstämman 2018 att
besluta om en riktad emission av 3 665 094 aktier och 5 000 000
teckningsoptioner till AJ Group. Förslaget kommer att innebära en
teckningskurs om 1,60 kronor per aktie, motsvarande den volymvägda
genomsnittskursen för Invuos aktie mellan 12 februari 2018 och 2 mars
2018 och en teckningskurs för teckningsoptionerna om 3,20 kronor,
motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för Invuos aktie mellan
12 februari 2018 och 2 mars 2018, multiplicerad med två.

Aktieägare representerande 42 procent av Invuos aktier och röster har
åtagit sig att rösta för de ovan beskrivna förslagen på årsstämman
2018.

Invuo förväntas tillföras cirka 52 miljoner kronor genom den beslutade
riktade emissionen av aktier samt emissionen av aktier och
teckningsoptioner efter beslut på årsstämman 2018 (före
emissionskostnader), exklusive eventuell likvid vid utnyttjande av
teckningsoptionerna. Utnyttjande av teckningsoptionerna kommer att
tillföra ytterligare cirka 16 miljoner kronor (före
emissionskostnader).

Invuos VD, John Longhurst, kommenterar; "Vi är oerhört tacksamma över
att få välkomna AJ Group som strategisk investerare i Invuo. AJ Group
har en lång och framgångsrik erfarenhet av att identifiera och
investera i bolag med stark tillväxtpotential. AJ Groups stöd till
Invuo är omdanande och innebär ett starkt förtroende för Invuos
beslut att fokusera på sin B2B-verksamhet. Invuos ledningsgrupp och
styrelse kan nu lägga 100 % av sin energi på att leverera i enlighet
med affärsplanen. Vår verksamhet i MeaWallet levererar med en
accelererande kraft på en marknad med en ökande tillväxt. Vår
verksamhet i eProducts går stabilt mot hållbar lönsamhet.

Efter beslut om emissionen av aktierna och teckningsoptionerna vid
årsstämman kommer AJ Group att vara den största aktieägaren med strax
under 20 % av Invuos aktier. Under de kommande veckorna kommer Invuos
valberedning att slutföra sina förberedelser inför den kommande
årsstämman i april 2018. Med anledning av AJ Groups investering i
Invuo har valberedningen kommit överens om att föreslå till
årsstämman 2018 att AJ Group ska få utse en representant som ledamot
i Invuos styrelse. Valberedningens fullständiga förslag kommer att
presenteras i kallelsen till årsstämman 2018, planerad till sen mars
2018.

För ytterligare information kontakta:
John Longhurst, VD, john.longhurst@invuo.com, + 46 8 564 878 00

Denna information är sådan information som Invuo Technologies AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars
2018 kl. 08:50 CET.

Om Invuo
Invuo tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system
för mobila transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga
affärsområden: lösningar för mobila betalningar som tillhandahålls
under varumärket MeaWallet™ och distribution av e-produkter.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/invuo-technologies-ab/r/invuo-beslutar-om-nyem...
http://mb.cision.com/Main/4815/2465628/801160.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.