Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-02

Inwido: Bokslutskommuniké januari-december 2016

Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2
februari 2017, kl. 07:45 CET.

Ett rekordkvartal och år - på flera sätt

Fjärde kvartalet 2016

· Nettoomsättningen ökade till 1 709 MSEK (1 470), motsvarande en
ökning med 16 %. För jämförbara enheter samt justerat för
valutaeffekter var nettoomsättningen oförändrad

· EBITA ökade till 223 MSEK (76) efter jämförelsestörande poster om
-4 MSEK (-109) och EBITA-marginalen ökade till 13,0 % (5,2)

· Operationell EBITA ökade till 227 MSEK (185) och den operationella
EBITA-marginalen ökade till 13,3 % (12,6)

· Resultat per aktie efter utspädning ökade till
2,37 SEK (0,00)
· Ny finansiell ambition: Att öka operationell EBITA med i
genomsnitt 10% per år fram till år 2020

Januari-december 2016

· Nettoomsättningen ökade till 5 672 MSEK (5 220), motsvarande en
ökning med 9 %. För jämförbara enheter samt justerat för
valutaeffekter motsvarade det en minskning med 1 %

· EBITA ökade till 664 MSEK (480), efter jämförelsestörande poster
om -10 MSEK (-109) och EBITA-marginalen ökade till 11,7 % (9,2)

· Operationell EBITA ökade till 673 MSEK (589) och den operationella
EBITA-marginalen ökade till 11,9 % (11,3)

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till
7,37 SEK (5,10)
· Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 SEK per aktie (2,50)
Koncernchefen kommenterar:
"Det är mycket glädjande att kunna avsluta det starka året 2016 med
det, på flera sätt, bästa kvartalet någonsin i Inwidos historia.
Efter två mycket starka kvartal i rad, med ett operativt resultat
över 200 MSEK i såväl det andra som det tredje kvartalet, steg det
operativa resultatet i det fjärde kvartalet till 227 MSEK, den högsta
nivån i ett enskilt kvartal för Inwido. Den totala försäljningen i
koncernen under kvartalet steg med 16 procent till rekordhöga 1 709
MSEK och den operativa marginalen ökade till 13,3 procent.

2016 blev därmed det starkaste året hittills för Inwido med en total
försäljningstillväxt på 9 procent till 5 672 MSEK, samtidigt som det
operativa resultatet ökade med 14 procent till 673 MSEK. Det innebär
att den operativa marginalen för året steg till 11,9 procent, vi
nådde alltså i princip vårt långsiktiga mål om 12 procent, vilket
känns mycket tillfredsställande. Orderingången ökade med 15 procent i
kvartalet och 10 procent under året. Orderstocken var vid årsskiftet
16 procent högre än vid föregående årsskifte.

Förvärvade bolag och effektivitet
Förvärv är och kommer fortsätta att vara en grundläggande del av
Inwidos tillväxtstrategi. Under 2016 har vi förvärvat fyra bolag med
bas i Danmark, Finland samt Storbritannien med en sammanlagd
årsomsättning om cirka 900 MSEK. Det är glädjande att konstatera att
integrationen med Inwido fortlöper enligt plan och att samtliga
förvärv levererat på ett bra sätt under året.

Generellt sett ser vi en successivt förbättrad lönsamhet med en
bruttomarginal på en god nivå. Det omfattande arbete som vi har lagt
ner på att förbättra effektiviteten i produktionen ger resultat. Vi
har under året också koncentrerat verksamheten genom att stänga tre
av våra produktionsanläggningar i linje med beslut från slutet av
2015.

Rörelsesegment
Vår konsumentdrivna strategi fortsätter. För helåret ökade
konsumentdelen för koncernen till 74 procent. I Danmark, där vi har
lämnat den tyngre delen av industrimarknaden under året, går alla
nyckeltal i rätt riktning. Sverige är fortsatt stabilt med mycket god
lönsamhet även om omsättningen under andra halvåret inte var
tillfredsställande. Marknadsarbetet har därför intensifierats med
viss framgång mot slutet av kvartalet. Norge visar en kontinuerlig
förbättring med stärkt förtroende hos kunderna. Vi ser också tecken
på att Finland bottnat och att orderingången kan vara på väg att
stärkas framöver.

Genom att kontinuerligt utveckla och lansera nya produkter flyttar vi
fram våra ledande positioner. Vi har under året lanserat flera nya
lösningar för det smarta hemmet, bland annat ett dörrkoncept genom
varumärket Diplomat på flera marknader och det smarta fönstret genom
Hemmafönster i Sverige.

EBE (Emerging Business Europe) har haft ett totalt sett något sämre år
än förväntat på grund av en svagare utveckling totalt sett för den
engelska verksamheten. Däremot har nyligen förvärvade CWG visat en
fortsatt positiv utveckling. Vidare ökade orderingången inom
e-Commerce med 11 procent i kvartalet och 15 procent för helåret. Vi
finns nu med e-handel på sju marknader, i och med lanseringarna i
Storbritannien och Irland mot slutet av 2016. Lönsamheten inom
e-Commerce utvecklas i positiv riktning.

Utsikter
Vi fortsätter att arbeta mot vår vision - att förbättra livet hemma -
samtidigt som vi ständigt tittar över vår struktur för att hitta
ytterligare effektiviseringar. Utvecklingen i omvärlden, både
politiskt och finansiellt, fortsätter att vara osäker med flera
risker som kan komma att påverka vår affär. Stark tillväxt avseende
omsättning och vinst prioriteras högt, vilket är en av anledningarna
till vår nya finansiella ambition om att öka operationell EBITA med i
genomsnitt 10 procent per år fram till år 2020.

Med den position som vi har lyckats ta under senare år som bas är vi
totalt sett optimistiska inför 2017."

MALMÖ, 2 FEBRUARI 2017
Håkan Jeppsson
VD och koncernchef

Läs hela rapporten i bifogad pdf

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Håkan Jeppsson, VD och koncernchef Tel: 010-451 45 51, 070-550 15 17
Peter Welin, CFO Tel: 010-451 45 52 eller 0703 24 31 90
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och en av de ledande
dörrleverantörerna. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland,
Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien och
Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen
marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat
Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla,
Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under
2016 cirka 5,7 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö.
För mer information se www.inwido.com (http://www.inwido.se)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/inwido/r/bokslutskommunike-januari-december-20...
http://mb.cision.com/Main/883/2178703/622611.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.