Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-23

Inwido: Delårsrapport januari-september 2018

Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 23 oktober 2018, kl. 07:45 CET.

Tredje kvartalet bättre än förra året

Tredje kvartalet 2018

· Nettoomsättningen ökade till 1 682 MSEK (1 559), en ökning med 8%.
Den organiska tillväxten var -1%

· EBITA ökade till 200 MSEK (172) efter jämförelsestörande poster om
-2 MSEK (0) och EBITA-marginalen ökade till 11,9% (11,0)

· Operationell EBITA ökade till 202 MSEK (172) och den operationella
EBITA-marginalen ökade till 12,0% (11,0)

· Resultat per aktie före utspädning ökade till 2,31 SEK (1,85)
· Förvärvet av Profin i Finland genomfördes den 2 juli
· Huvuddelen av koncernens lån refinansierades
· Ny styrmodell för Inwido-koncernen med effekt från den 1 januari
2019 - fullt affärs- och resultatansvar för varje enskilt dotterbolag

Januari-september 2018

· Nettoomsättningen ökade till 4 802 MSEK (4 597), en ökning med 4%.
Den organiska tillväxten var -2%

· EBITA uppgick till 420 MSEK (446), efter jämförelsestörande poster
om -22 MSEK (-2) och EBITA-marginalen uppgick till 8,7% (9,7)

· Operationell EBITA uppgick till 442 MSEK (448) och den
operationella EBITA-marginalen uppgick till 9,2% (9,7)

· Resultat per aktie före utspädning ökade till 5,16 SEK (4,65)
Koncernchefen kommenterar:
"Inwidos tredje kvartal utvecklades i stort som förväntat. Det är
tillfredsställande att konstatera att i detta kvartal går 25 av
Inwidos 29 resultatenheter bättre än 2017, vilket också visar sig i
att rörelseresultatet ökar till 202 MSEK i kvartalet. Det visar att
det arbete vi lagt ner de senaste åren på olika insatser som till
exempel ökad kostnadskontroll ger önskad effekt. Vi är dock inte
nöjda med ett par av de större enheternas resultat.

Försäljningen ökade med 8 procent jämfört med motsvarande period i
fjol, till 1 682 MSEK. Organiskt minskade försäljningen med 1
procent. Den operationella EBITA-marginalen ökade till 12 procent,
att jämföras med 11 procent motsvarande period året före.

Den varma nordiska sommaren dämpade generellt konsumenternas köplust,
vilket inom fönsterbranschen lett till ökad konkurrens och därmed
press på bruttomarginalerna. Industrimarknaden har också svalnat med
färre byggstarter och tillstånd. Inwido har klarat marknadsläget
förhållandevis bra. Orderingången minskade med 2 procent justerat för
förvärv och justerat även för valutor var orderingången 7 procent
lägre.

Värt att nämna är även att koncernens skuldsättning har minskat under
perioden trots köpet av Profin, vilket är positivt inte minst för att
skapa möjligheter till fler förvärv. De förvärv vi gjort de senaste
åren fortsätter också att utvecklas väl och bidrar till Inwidos
utveckling.

Skilda marknadslägen - e-handeln blir allt viktigare
Danmark går mycket starkt, Polen har vänt till lönsamhet och såväl
Storbritannien som Irland utvecklas just nu fint, även om osäkerheten
i Storbritannien ökat med Brexit-förhandlingarna. Norge har under
året vänt till vinst. Inwidos e-handel fortsätter att öka kraftigt,
och den rapporterade försäljningen inom denna enhet växte med 45
procent under kvartalet.

Det är framför allt i Sverige och Finland som fönstermarknaden är
tuff, med ökad konkurrens och lägre marknadspriser. I Sverige har
sänkta bostadspriser och färre bostadsförsäljningar ökat trycket på
alla aktörer, samtidigt som digitaliseringen driver på förändringar i
kund- och konsumentbeteende. Vi möter utvecklingen med en rad
initiativ. Ett exempel är konceptet Elitfönster På Plats, där
konsumenten kan köpa Sveriges mest populära fönstervarumärke och får
hjälp med installationen. Vi erbjuder också tillbehör och reservdelar
via Elitfönsters webbshop, investerar i varumärket samtidigt som vi
underlättar för bygghandeln och snickare genom att introducera nya
digitala verktyg.

Utsikter
Framöver förväntar vi oss något svagare marknadstillväxt i Europa. I
Danmark ser vi dock en fortsatt stark marknad och e-handeln har goda
tillväxtmöjligheter. Vi bedömer att konkurrensen i Sverige och
Finland håller i sig. Hög produktionskapacitet i båda länderna, i
kombination med en svagare industrimarknad och nya aktörer sätter
tryck på bruttomarginalerna.

Vi kommer under kvartal fyra säkerställa att Inwidos nya styrmodell
för att förenkla och effektivisera koncernen införs. Den ska framför
allt ses i ljuset av förändrade marknadsförutsättningar och
kundbeteenden. Genom att ge enheterna fullt affärs- och
resultatansvar blir det möjligt att agera ännu snabbare på varje
delmarknad, för att ytterligare öka kundfokus och effektivitet."

MALMÖ, 23 OKTOBER 2018

Håkan Jeppsson
VD och koncernchef

Läs hela rapporten i bifogad pdf

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Jeppsson, VD och koncernchef tel. 070-550 1517 eller 010-451 45
51

Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör tel. 070-324 3190 eller
010-451 45 52

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och en av de ledande
dörrleverantörerna. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland,
Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Rumänien,
Storbritannien och Österrike samt exporterar till ett stort antal
länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken
som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Outline, Tiivi,
Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har cirka 4 400 anställda och
omsatte under 2017 cirka 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är
placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/inwido/r/delarsrapport-januari-september-2018,...
http://mb.cision.com/Main/883/2651243/930872.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.