Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

Inwido: Inwidos finansiella ambition är att öka operationell EBITA med minst 10% per år

Inwidos finansiella ambition är fortsatt att öka operationell EBITA
med minst tio procent per år. Det berättar Inwidos VD och koncernchef
Håkan Jeppsson vid koncernens kapitalmarknadsdag i Stockholm idag.
Samtidigt bekräftar han att de finansiella målen kvarstår.

På kapitalmarknadsdagen förtydligas lönsamhetsmålet, att nå en
operationell EBITA-marginal om 12%, med anledning av den tillväxt-
och förvärvsfas företaget befinner sig i. Ambitionen framöver är att
nå en operationell EBITA-marginal i Norden på 15% (13%) och övriga
Europa 7% (2%).

Inwido har sedan 2007 kraftigt effektiviserat sin produktion, vilket
inneburit att antalet produktionsenheter minskats med nästan hälften.
Detta arbeta fortsätter och på kapitalmarknadsdagen kommuniceras att
det finns stor potential för ytterligare rationaliseringar under de
närmaste åren.Det effektivitets- och kostnadsförbättringsprogram som
inletts under fjärde kvartalet 2017 för att stärka Inwidos
konkurrenskraft fortskrider enligt plan. Totalt bedömer Inwido att
kostnaderna kommer att sänkas med minst 100 MSEK på årsbasis med
start från 2018 och fullt genomslag under 2019. Programmet omfattar
också verksamheterna i Österrike och Storbritannien, och kommer att
generera strukturkostnader om totalt cirka 80 MSEK under de två
kommande kvartalen.

Vid dagens arrangemang framkommer också att koncernens verksamhet inom
e-handel växer kraftigt och har tydliga fortsatta expansionsplaner
med en god lönsamhet som ligger i linje med koncernens förväntningar.

Inwidos satsningar på det smarta hemmet fortsätter och målet är att år
2020 ska 50 procent av Inwidos produkter vara möjliga att koppla upp
samt 20 procent ska vara uppkopplade.

Koncernens investeringar bedöms för de närmsta åren vara drygt tre
procent av försäljningen och fördelas över tre fokusområden;
effektivitet/produktivitet, strategiskt nya produkter och
IT-investeringar samt underhåll och service.

Slutligen bekräftar Inwido sina finansiella mål:

· Växa organiskt mer än marknaden på bolagets nuvarande marknader
och genom selektiva förvärv och initiativ i Europa

· En operationell EBITA-marginal om 12%
· Nettoskuld i förhållande till operationell EBITDA ska, med
undantag för tillfälliga avvikelser, ej överstiga 2,5 ggr

· Att till sina aktieägare utbetala en årlig utdelning motsvarande
omkring 50 procent av nettovinsten. Hänsyn ska dock tas till Inwidos
kapitalstruktur i relation till målsättningen, kassaflöde och
framtidsutsikter

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Håkan Jeppsson, VD och koncernchef Tel: 010-451 45 51, 070-550 15 17
Peter Welin, CFO Tel: 010-451 45 52 eller 0703 24 31 90
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och en av de ledande
dörrleverantörerna. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland,
Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien och
Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen
marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat
Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla,
Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under
2016 cirka 5,7 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö.
För mer information se www.inwido.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/inwido/r/inwidos-finansiella-ambition-ar-att-o...
http://mb.cision.com/Main/883/2386187/748450.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.