Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Inwido: Inwidos kapitalmarknadsdag 7 november 2019 summeras

Idag anordnar Inwido kapitalmarknadsdag i Stockholm. På agendan står
bland annat vilka värdeskapande åtgärder den nya styrmodellen
Simplify medfört, Inwidos uppdaterade förvärvsstrategi och en
tillbakablick på utvecklingen av de senaste fem årens förvärv,
e-commerce-expansion, inköpsstrategier, fördjupad inblick i tre av
koncerenens bolag samt en repetition av gruppens finansiella mål.

Inwidos strategi för lönsam tillväxt vilar på fem hörnstenar: Stark
decentraliserad struktur med stort lokalt ansvar, uthållig tillväxt
genom fortsatta förvärv av starka & lönsamma bolag, fokus på den
konsumentdrivna marknaden, kostnadseffektiva försörjningskedjor och
synergier inom inköp, teknologi, finans och ledarskap.

Under kapitalmarknadsdagen ligger fokus på att illustrera och
tydliggöra dessa strategier.

I sin inledande presentation reflekterar koncernchefen Henrik
Hjalmarsson över de fördelar som den nya styrmodellen för koncernen
skapat, vilket också manifesterades i de nyligen rapporterade
resultaten för kvartal 3.

"Under Q3 levererade vi ett förbättrat resultat samtidigt som ett
starkt kassaflöde sänkte nettoskuldsättningen till 2,5x EBITDA.
Utvecklingen mot ett bättre resultat, trots utmanande marknader,
vittnar om styrkan i vår nya styrmodell Simplify. Omsättningen
minskade förvisso med 1 procent till 1 665 MSEK (1 682), men trots
det stärkte vi lönsamheten till 203 MSEK (202), främst tack vare
tidiga initiativ till kostnadsbesparingar samt en totalt sett mer
fördelaktig mix."

Asger Drewes Jørgensen, EVP Inwido Syd, presenterar den tillväxt som
koncernens affärsenhet e-Commerce sett under senare år. Samtidigt
bekräftar han den offensiva tillväxtambitionen, att dubbla
verksamheten framöver. (Se PDF i utskicket för graf)

Under presentationen från bolagen Carlson, på Irland, CWG Choices från
Storbritannien och Elitfönster i Sverige informeras om följande
omsättning och resultat för 2018: (SE PDF i utskicket för graf)

Det finansiella avsnittet avslutar dagens presentationer. Här
konkluderar CFO Peter Welin att nio förvärvade bolag under perioden
2014-2019 sammanlagt stått för en omsättningsökning på 18 procent
från det att de förvärvades fram till och med september 2019, vilket
motsvarar 1,6 miljarder SEK. Den operativa EBITA marginalen (%)
rullande 12 månader, för dessa bolag, i september 2019 var 11 procent
och ROOC är 10 procent. Samtidigt visar han också på de
kostnadsbesparingar som koncernen gjort hittills i år och som uppgår
till 92 MSEK, varav de tre största bolagen inom affärsområde Inwido
Nord, står för 85 MSEK.

Koncernchefen Henrik Hjalmarsson sammanfattar avslutningsvis:

"Vi upplever att våra affärsenheter, med vår nya styrmodell i ryggen,
är väl positionerade för att ta tillvara ytterligare tillväxt- och
lönsamhetspotential oavsett hur marknaderna i sig utvecklas. Vi
känner oss trygga i det faktum att det finns en underliggande
efterfrågan på de produkter vi erbjuder när konsumenter över hela
Europa prioriterar en förbättrad inomhusmiljö. Våra bolag är också
starka marknads- eller segmentsledare som historiskt sett levererat
goda kassaflöden oavsett marknadsförhållanden. Sist, men inte minst,
ser vi många spännande, potentiella förvärvskandidater som vi anser
skulle kunna skapa ytterligare värden för både koncernen och dess
aktieägare."

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef Tel: 076-846 20 46
Peter Welin, CFO och vVD Tel: 070- 324 31 90
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido äger och utvecklar bolag som med olika produkter och tjänster
förbättrar människors vardag inomhus. Idag är Inwido Europas största
fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag
inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2018 omsatte Inwido
6,7 miljarder kronor och hade en operationell EBITA-marginal på 9,9
procent. Totalt finns cirka 4 500 anställda i koncernen, som har
verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge,
Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/inwido/r/inwidos-kapitalmarknadsdag-7-novembe...
https://mb.cision.com/Main/883/2954498/1136598.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.