Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Inwido: Ökad orderingång och stärkta marginaler, men osäkra marknadsutsikter

VD & koncernchef Henrik Hjalmarsson kommenterar det första kvartalet
2020:

"Trots den allvarliga utvecklingen av Covid-19 pandemin var Inwidos
första kvartal huvudsakligen i linje med våra förväntningar.
Försäljningen var i nivå med föregående år, marginalen stärktes,
kassaflödet var positivt för säsongen, orderingången var god och vi
har samtidigt arbetat målmedvetet för att ha hög beredskap för
kommande utmaningar".

"Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 1 448 MSEK (1
443). Operationell EBITA ökade till 48 MSEK (45) och den
operationella EBITA-marginalen ökade till 3,3 procent (3,1).
Nettoskuldsättningen minskade till 2,3x operationell EBITDA jämfört
med 2,8x vid motsvarande tidpunkt föregående år. Sett över en
årscykel är det första kvartalet under normala omständigheter Inwidos
svagaste, såväl omsättnings- som resultatmässigt".

"Under det första kvartalet fortsatte Affärsområde Syd sin positiva
utveckling och växte med 9 procent. Inwidos danska bolag presterade
starkt överlag med god tillväxt och stark orderingång. e-Commerce
fortsatte utvecklas positivt och växte med 19 procent. Inom
Affärsområde Nord såg vi ett trendbrott när orderingången ökade med 7
procent jämfört med motsvarande period föregående år och orderstocken
var 9 procent högre vid slutet av kvartalet".

"Vi följer nära utvecklingen kring Covid-19 och dagligen vidtas
åtgärder för att säkerställa medarbetarnas hälsa och för att ta
ansvar för samhällen, kunder och våra bolag. Jag är imponerad och
stolt över det sätt våra ledare och medarbetare hanterar denna
prövning, vilket i sig är ett kvitto på styrkan i Inwidos
decentraliserade verksamhetsmodell".

"Utsikterna för 2020, givet de svårbedömda effekterna av Covid-19, är
mycket svårprognosticerade och vi har stor beredskap för ett hastigt
förändrat läge i våra verksamheter. I denna osäkra tid fokuserar vi
på att säkra vår förmåga att leverera på efterfrågan och kundernas
önskemål samtidigt som vi förbereder oss för att omgående kunna
parera vår kostnadsmassa".

Läs hela pressmeddelandet inklusive nyckeltalstabell i bifogad pdf

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör och vice VD
Tel. 070-324 3190, peter.welin@inwido.com

Olof Engvall, PR & IR
Tel. 073-541 45 73, olof.engvall@inwido.com

Om Inwido
Inwido äger och utvecklar bolag som med olika produkter och tjänster
förbättrar människors vardag inomhus. Idag är Inwido Europas största
fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag
inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2019 omsatte Inwido
6,6 miljarder kronor och hade en operationell EBITA-marginal på 9,7
procent. Totalt finns cirka 4 400 anställda i koncernen, som har
verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge,
Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/inwido/r/okad-orderingang-och-starkta-margina...
https://mb.cision.com/Main/883/3094076/1234247.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.