Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-15

InXL Innovation: Kommuniké från InXL innovations ABs (publ) årsstämma

Årsstämman i InXL innovation AB (publ), 556561-8641, beslutade den 15
maj 2014 om en utdelning på 0,07 SEK per aktie. Som avstämningsdag
för utdelning har beslutats tisdagen den 20 maj 2014 och utdelningen
komma att utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 23 maj 2014.

Årsstämman beslutade som ordinarie ledamöter omval av Anders
Cedervall, Anders Wehtje, Per Wargéus, Monika Dagberg och Niklas
Johnsson, med Anders Cedervall som styrelsens ordförande. Samtliga
valdes för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
PricewaterhouseCoopers, PwC, registrerat revisionsbolag, med Ola
Bjärehäll, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen,
föreslås väljas till revisor på ett år.

Årsstämman beslutade vidare om ett bemyndigande för styrelsen att
längst till nästa

ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal
av högst 3 700 000 st. motsvarande en total höjning av aktiekapitalet
med högst 555 000 kr.

Beslutet i dess helhet finns tillgängligt på bolagets kontor,
Gasverksgatan 1, Lund och kan beställas via tfn 046-37 30 00.

Styrelsen för InXL innovation AB (publ)

För mer information, kontakta:

Anders Cedevall, Ordförande InXL innovation AB, mobil: +46 705-330330
eller epost anders.cedervall@syncfinder.se

Per Wargéus, VD InXL innovation AB, mobil: +46 707-318908 eller epost
per.wargeus@inxl.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/inxl-innovation/r/kommunike-fran-inxl-innovati...
http://mb.cision.com/Main/2502/9586420/245607.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.