Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

Inzile AB: Inzile AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

Fjärde kvartalet 2019 i korthet

· Försäljningen av den lätta lastbilen Pro4 startades officiellt
· Digital säljplattform lanserades på Inziles hemsida
· Teknisk chef/CTO anställdes
· Ramavtal med Picsmart tecknades angående leverans av Pro4-fordon
· Samarbetsavtal med Siemens Financial Services avseende
kundfinansiering

Fjärde kvartalet i siffror

· Nettoomsättningen var oförändrat 0 (0) SEK
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -35,6 (-9,4) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -35,6 (-9,4) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,85
(-1,68) SEK

Helåret i siffror

· Nettoomsättningen var oförändrat 0 (0) SEK
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -50,6 (-14,1) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -50,6 (-14,1) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -5,35
(-2,52) SEK

· Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske.
Händelser under perioden

Den officiella försäljningsstarten ägde rum den 13 november 2019 i
samband och med att fordonet Pro4 visades upp på seminariet
"Miljöbilar i Stockholm", anordnat av Stockholms Stads
Miljöförvaltning.

En salesforce-baserad säljplattform med konfigurator lanserades på
Inziles hemsida. Denna ger kunderna möjlighet att skräddarsy
lastbilarna online och på så vis anpassa dem till sina specifika
behov. Därefter kan de välja mellan att erhålla offert eller att
spara sin konfiguration.

Inzile slöt samarbetsavtal med Siemens Financial Services avseende
kundfinansiering av Inziles arbetsfordon. Siemens lösning ger Inziles
kunder möjlighet att hyra eller leasa fordonen över en i förväg
bestämd tidsperiod.

Ramavtal med Picsmart tecknades avseende leverans av eldrivna fordon
av modellen Pro4 under 2020. Lastbilarna ska användas till
distribution av dagligvaror hem till kunder. För Inzile innebär detta
ett första steg in i ett nytt marknadssegment.

Ben van de Geer anställdes som teknisk chef/CTO med tillträde den 1
januari 2020.

Balansförda utvecklingskostnader hänförliga till 2018 och tidigare år
samt första halvåret 2019 har skrivits ner, vilket gör att resultatet
påverkas med -31,2 MSEK. Orsaken till nedskrivningen är att bolaget
ser fördelar med att ta kostnaden 2019 istället för att göra löpande
avskrivningar flera år framöver. Periodens kassaflöde från den
löpande verksamheten uppgick till -7,1 MSEK och påverkas inte av
nedskrivningen.

Händelser efter perioden

Inzile har höjt produktionsmålet för 2020 från 260 till 360 fordon, en
ökning med 38 %. Den starka efterfrågan på företagets produkter inom
samtliga segment på den svenska marknaden indikerar tydligt att
Inzile kan sälja mer än den ökade målvolymen. Bolaget har en plan
klar för finansiering av det ökade rörelsekapitalbehovet.

Inzile och Bosch har ingått samarbetsavtal omfattande service av
Inziles eldrivna arbets- och transportfordon på den svenska
marknaden. Bosch närvaro på övriga europeiska marknader kommer även
att underlätta Inziles internationella expansion.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, VD, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 08.00 CET.

Om Inzile

Inzile är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer
eldrivna lätta lastbilar (klass N1). Inzile grundades 2012 och
bolagets team har tillsammans en mycket lång och omfattande
erfarenhet av teknisk innovation och utveckling, inte minst inom
automotive och specifikt elbilar. Inzile har sitt huvudkontor och sin
produktionsanläggning i Västervik, Småland. Dessutom finns
ytterligare två kontor, ett i Göteborg där en stor del av
utvecklingsarbetet sker samt ett i Stockholm där företagets sälj- och
marknadsavdelning ligger.

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Advisor, 08-528 00 399,
info@fnca.se.

För mer information, vänligen besök: www.inzile.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/inzile-ab/r/inzile-ab--publ--bokslutskommunik...
https://mb.cision.com/Main/17088/3040823/1197910.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.