Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Inzile AB: Inzile AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

Första kvartalet 2020 i korthet

· Produktionsmålet för 2020 höjdes från 260 till 360 fordon, en
ökning med 38 %.

· En plan upprättades för finansiering av det ökade
rörelsekapitalbehovet.

· Inzile och Bosch ingick samarbetsavtal avseende service.
Första kvartalet i siffror

· Nettoomsättningen var oförändrat 0 (0) SEK
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10,1 (-1,9) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -10,1 (-1,9) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,81
(-0,33) SEK

Händelser under perioden

Inzile har höjt produktionsmålet för 2020 från 260 till 360 fordon, en
ökning med 38 %. Den starka efterfrågan på företagets produkter inom
samtliga segment på den svenska marknaden indikerar tydligt att
Inzile kan sälja mer än den ökade målvolymen. Bolaget har en plan
klar för finansiering av det ökade rörelsekapitalbehovet.

Inzile och Bosch har ingått samarbetsavtal avseende service av Inziles
eldrivna arbets- och transportfordon på den svenska marknaden. Bosch
närvaro på övriga europeiska marknader kommer även att underlätta
Inziles internationella expansion.

Händelser efter perioden

Inzile meddelade den 2 april 2020 att bolaget, trots det rådande
världsläget, arbetar vidare med full kraft för att nå uppsatta mål.
Inziles plan om en produktion av 360 fordon för innevarande år ligger
fast och liksom tidigare meddelats innebär detta att merparten av
tillverkningen kommer att ske under hösten 2020.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, VD, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 april 2020 kl. 08.01 CET.

Om Inzile

Inzile är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer
eldrivna lätta lastbilar (klass N1). Inzile grundades 2012 och
bolagets team har tillsammans en mycket lång och omfattande
erfarenhet av teknisk innovation och utveckling, inte minst inom
automotive och specifikt elbilar. Inzile har sitt huvudkontor och sin
produktionsanläggning i Västervik, Småland. Dessutom finns
ytterligare två kontor, ett i Göteborg där en stor del av
utvecklingsarbetet sker samt ett i Stockholm där företagets sälj- och
marknadsavdelning ligger.

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Advisor, 08-528 00 399,
info@fnca.se.

För mer information, vänligen besök: www.inzile.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/inzile-ab/r/inzile-ab--publ--delarsrapport-1-...
https://mb.cision.com/Main/17088/3099760/1238440.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.